Jak nas znaleźć?

 

Przejścia graniczne Czech

  • Osoblaha – Pomorzowiczki
  • Bartultovice – Trzebina
  • Rusín – Gadzowice
  • Hlinka – Krzyżkowice
  • Slezské Rudoltice – Równe

W dniu 21 grudnia 2007, w momencie przystąpienia Czech do Układu z Schengen, lądowe przejścia graniczne zostały zlikwidowane, gdyż od tej daty wszystkie państwa graniczące z Czechami są sygnatariuszami układu. Zgodnie z postanowieniami porozumienia, granicę państwa można przekraczać na całej jej długości.

Serwis dla kierowców w Polsce (pogoda, utrudnienia, kamery, warunki drogowe) tutaj i w Czechach (prędkości, opłaty, przepisy drogowe) tutaj