Dívčí Hrad

 
Jindřichov ve Slezsku
Krnov

Dla więcej informacji kliknij na stacji


divcihrad1 divcihrad2

Dívčí Hrad jest wieś leżąca przy rzece Osoblaha (Osobłoga) w północnej części mikroregionu Osoblažsko, zaledwie kilkaset metrów na północ od linii kolejki wąskotorowej. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1267 r.
Głowna atrakcją jest widoczny z daleka Dziewiczy Zamek z 4 okrągłymi wiżami po bokach zdudowany nad rzeką Osoblaha (Osobłoga) w XIIII wieku. W 1960 r. pałac został przebudowany w stylu, w jakim możemi go zobaczyć dziś i jest on stale użytkowany jako magazyn mediczny.

Kolejnym ciekawym miejscem jest naturalny razerwat przyrody – Oblík. Można go znaleźć podczas spaceru zielonym szlakem turysztycznym w kierunku Pitárné (po opuszczeniu Dívčíego Hradu należy skręcić w prawo). To niewielkie wzgórze jest pozostałością z czasu, kiedy Osoblažsko było zalane morzem w czasie ery mezozoicznej, a następnie 250 metrowym lodowcem w czwartorzędzie. To całkowicie naturalna formacja zbudowana jest z węglowodanu wapnia. Jest ona bogata w skamieniałości mezozoicznych zwierząt morskich takich jak liliowce, koralowce, ramienionogi i głowonogi z okresu kredowego, kiedu morze zajmowalo cały region.


Zakwaterowanie

Zakwaterowanie

Turystyka

Turystyka