Dívčí Hrad

 
Jindřichov ve Slezsku
Krnov

Dla więcej informacji kliknij na stacji


divcihrad1 divcihrad2

Znajduje się v odległości 7 km od Osoblahy. Ten obszar został zamieszkany już w młodszej eposze kamiennej. Wioska była zbudowana jako część zamku gotycznego, który nazywał się Děvčice, Device. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1385. W 15. stuleciu, podczas wojny czesko-węgierskiej, został zamek zniszczony,ve 16. stuleciu przebudowany na zamek renesansyjny, i w ciągu stulecia 17. przebudowany do baroka. Ten budynek pozostał do dziś łącznie z trzema basztami i pozostałością nasypów, murem zamkowym, bramą, kamiennym mostem przed budynkiem zamkowym i spichrzem barokowym, teraz jest dla publiczności zamknięty. Na północnym-wschodzie znajduje się CHPV Oblík, obszar paleontologiczny wapna węgielnego z zkamienielin lilijic, koralów.

Więcej informacji na stronie internetowej gminy.