admin

Pro 092021
 

Parní lokomotiva s označením U46.002 přezdívaná „Rešica“ na konci roku 2020 dojezdila na kolejích Osoblažské úzkokolejky. Vzhledem k blížící se zákonné lhůtě způsobilosti parního kotle a stavu lokomotivy po mnoha letech provozu (od roku 2004) bylo rozhodnuto o velké opravě lokomotivy. Ta mimo jiné vyžaduje demontáž kotle z rámu lokomotivy a opravu dalších důležitých částí. Cíl opravy je takový, že vše potřebné bude opraveno do stavu, aby lokomotiva bez větších problémů vydržela v provozu několik desítek let.

Kotel vyrazil na „omlazovací kůru“ do Kolína

Velká oprava lokomotivy Rešica začala na podzim roku 2020, kdy bylo „tělo“ lokomotivy, tedy kotel, převezen do specializované firmy, která na něm během let 2020 a 2021 udělala kompletní opravu. „Oprava kotle byla rozsáhlá a věříme, že v provozu bez větších problémů vydrží několik desítek let,“ řekl o opravě kotle Pavel Schreier ze Slezských zemských drah.

Dokončený kotel se dnes opět nachází v Třemešné ve Slezsku, kde probíhají další práce na rámu lokomotivy. Na projekt „Oprava kotle parní lokomotivy U 46.002 na Osoblažské úzkorozchodné dráze“ dostaly Slezské zemské dráhy dotaci z Ministerstva dopravy v rámci programu „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel pro období 2021–2023“ ve výši 592 000 Kč.

Část nákladů ve výši 562 206,52 Kč pak byla uhrazena také z individuálních dotací Moravskoslezského kraje „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“ v letech 2020 a 2021. Souhrn dotačních prostředků ovšem nepřesáhl 80% finančních prostředků projektu, což je nejvyšší povolená procentní míra veřejné podpory.

Na opravu přispívají i dobrovolní dárci

„Za účelem snížení nákladů provedeme opravu lokomotivy tak, abychom si část prací mohli provést sami se zapojením externích odborných profesí. Konkrétně provedeme odstrojení parního kotle lokomotivy a jeho demontáž, stejně jako zpětnou montáž opraveného a revidovaného kotle a opravu některých dílčích částí vnějšího zařízení lokomotivy. Vlastní oprava a revize kotle, stejně jako oprava a revize pojezdové části lokomotivy včetně spojovacího a brzdícího ústrojí, musí být provedeny ve specializovaných a těmto pracím oprávněných dílnách,“ komentuje proces a náročnost prací Schreier.

Jelikož celkové náklady na opravu parní lokomotivy se blíží k částce 2 miliony korun, bylo rozhodnuto pokračovat ve sbírce, která byla vyhlášena na opravu lokomotivy Malý štokr U57.001. Na jaře 2021 tak byla vyhlášena sbírka „Údržba a opravy parního vlaku na Osoblažce.“ Dárci tak mohou zasílat libovolný finanční obnos na transparentní účet. „V současné době jsme na transparentním účtu překročili částku 100 tisíc Kč a chtěli bychom tak poděkovat všem dárcům, kteří na účet přispěli. Byli to lidé z Česka i ze zahraničí a patří jim za to velký dík. Našel se dokonce dárce, který přispěl krásnou částkou 50 000 Kč“ zmiňuje širokou podporu Schreier.

Veřejná sbírka pokračuje i nadále. Zájemci mohou stále přispět na transparentní účet č. 115-8563880247/0100 nebo do kasiček u parního vlaku.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.

Lis 222021
 

Tematická akce FAJNE LÉTO s malou párou ukončila již tradiční letní provoz turistických vlaků na úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha.

Kvůli technické závadě na parní lokomotivě Malý štokr U57.001 nemohla tato lokomotiva zasáhnout do letního provozu turistických vlaků. Druhá parní lokomotiva Rešica U46.002 zase na konci roku 2020 díky dotaci Ministerstva dopravy a Moravskoslezského kraje mohla započít plánovanou generální opravu. Na úzkokolejce tak nebyla ani jedna provozní parní lokomotiva, a tudíž jejich práci musela zastoupit lokomotiva motorová TU38.001 s přezdívkou Faur.

I přes všechny nesnáze se ale podařilo vypravit turistické výletní vlaky. První akcí letní sezóny bylo tematické setkání železničních modelářů ve Slezských Rudolticích ve dnech 3. – 6. července. K této akci byly vypraveny speciální vlaky na trase Třemešná ve Slezsku – Slezské Rudoltice a zpět.

Další letní akcí byl Velký víkend s malou párou o prvním srpnovém víkendu 7. a 8. srpna. Na trase Třemešná ve Slezsku – Liptaň a zpět byly vypraveny každý den 3 páry motorových historických vlaků. Na nádraží v Třemešné byl navíc připraven rozšířený tematický program díky řemeslníkům – provozovatelům funkčního modelu parní lokomotivy, kteří na krátkém úseku trati na nádraží vozili návštěvníky. V Liptani pak cestující mohli navštívit rozhlednu Strážnice nebo Bludný balvan.

První zářijový víkend pak patřil hned dvěma tematickým akcím. V sobotu 4. září byl v Osoblaze připraven již jubilejní 10. ročník Gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko. Návštěvníci mohli využít jako vždy i speciální Gastrovlak, který cestující přivezl z Třemešné. Na nádraží v Třemešné a ve vlaku navíc pro cestující čekalo občerstvení připravené Bylinkovým rančem Majoránek z Horních Povelic. Neděle 5. září pak byla ve znamení speciálních vlaků na trase Třemešná ve Slezsku – Liptaň a zpět v rámci propagace projektů podpořených Evropskou unií.

Poslední akcí, která uzavírala letní sezonu bylo FAJNE LÉTO s malou párou. Tematický den na úzkokolejce včetně 3 párů vlaků do Liptaně a zpět oživil nádraží v Třemešné. Krom funkčního modelu parní lokomotivy na rodiny s dětmi čekal bohatý program, který obsahoval hry pro děti, hudební vystoupení, flašinetáře, občerstvení ve vlaku z místních produktů, stánek TECHNOTRASA s propagačními předměty nebo prohlídky celého nádraží včetně provozního zázemí vlaků.

To ale nebylo z letní sezóny vše. Animační pracovníci Slezských zemských drah doprovázeli v červenci, srpnu a září vybrané pravidelné víkendové spoje Českých drah. V historické uniformě průvodčích v těchto spojích dotvářeli historickou atmosféru a ozvláštňovali jízdu vlaku s cílem snažit se zabavit cestující, popřípadě je informovat o vlaku, železnici, místním regionu a možnostech strávení volného času na Osoblažsku. „Tyto víkendové spoje byly turisty velice oblíbené a díky naší propagaci několikanásobně zvýšili standardní obsazenost vlaků.“, podotýká Pavel Schreier ze Slezských zemských drah.

O všech letních víkendech byl navíc na nádraží v Třemešné otevřen Pivní vagón, který zde zajišťoval občerstvení a informace. Obsluhu Pivního vagónu již třetím rokem zajišťuje místní společnost Bylinkový ranč Majoránek z Horních Povelic především prodejem a propagací místních regionálních produktů, který má mezi návštěvníky velmi příznivý ohlas. Přítomní animátoři se účastnili prodeje suvenýrů, informovali o Osoblažsku, železnici, Technotrase i dalším aktivitám Moravskoslezského kraje v oblasti turistického ruchu. S animovaným výkladem i ukázkami provázeli animátoři návštěvníky nádražím Třemešná ve Slezsku a zázemím pro provoz parních vlaků. K vidění byla mimo jiné i rozpracovaná parní lokomotiva Rešica, která prochází již zmíňovanou plánovanou opravou.

Závěr celé provozní sezóny pak tradičně patřil Martinské jízdě v listopadu a Mikulášské jízdě v prosinci. Tyto se bohužel již druhým rokem nekonaly z důvodu zhoršující se pandemie nemoci COVID-19.

Moravskoslezský kraj
Provoz turistických vlaků na úzkokolejce byl podpořen individuální dotací Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v roce 2021“.

Tematická náplň letní sezóny pak byla podpořena v rámci projektu „FAJNE LÉTO, marketingové a infrastrukturní aktivity na Osoblažce“ v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021“.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.

Úno 142009
 

V předešlých dnech se zrodil v chorých hlavách dvou zdejších členů nápad na vytvoření těchto stránek. Původním záměrem bylo pouze umístit námi vytvořené články o vozidlech SZD ze stránek kpkv.estranky.cz na neplacený web. Nakonec se z tohoto návrhu vyklubal plnohodnotný web, který má v plánu informovat návštěvníky o všem, co se děje kolem Osoblažky. Stále totiž postrádáme stránky, které by tyto informace podávaly v patřičném čase a kvalitě.

Dnes tedy spouštíme pilotní provoz stránek a doufáme, že časem dokážeme naplnit všechna předsevzetí, která jsme si dali.

Úno 212009
 

Ano, po týdnu provozu se stránky těší velké oblibě ze strany celé federace. Zájem zvenčí zatím není znám, existuje dokonce podezření, že sem vlastně vůbec nikdo nechodí.

Během týdne byly zprovozněny všechny méně náročné sekce. Na svůj start tak čekají už pouze Fotogalerie a Reportáže. Zvláště na vytvoření fotogalerie je činěn velký tlak, ale návštěvníci si musí počkat. Tvorba webu jde pomalu už jenom proto, že je na ni čas pouze po splnění školních povinností.

Přesně tak, přestože mám za sebou druhý týden letního semestru, školních povinností už je dost. Hold si nesmíte vybírat tak úchylný obor, jako já. Už jenom ten pojem „letní“ semestr zní úchylně, když se podíváte ven z okna a vidíte 30 cm čerstvě napadaného sněhu. Bohužel, ani na přírodní kalamity si „vysoké“ školství nehraje. Věřme však, že za týden už budeme moci tyto stránky nazvat fungujícím webem a i topič Janek se dočká své vytoužené fotogalerie.

Úno 222009
 

Po dlouhém a mnohdy až nesnesitelném urgovaní topiče Janka jsem konečně spustil zdejší fotogalerii. I přesto, že se mi celé pojetí příliš nepozdává (vytvořil jsem ji totiž cestou nejmenšího odporu), je topič Janek i zbylé osazenstvo spokojeno.

Ovšem ani tak nebudu mít klid. Nebyl by to Janek, kdyby se nedožadoval konkrétní galerie. Jeho až dětské natěšení je spojeno s připravovanou galerií fotek o aktuálním stavu právě opravované lokomotivy U57.001, aby mohl světu ukázat, že na jejím zprovoznění má také nemalé zásluhy. Nezbývá než doufat, že se chlapec v brzké době dočká…

Úno 242009
 

První verze fotogalerie byla po necelých dvou dnech nahrazena druhou, snad kvalitnější verzí. Už jsem spokojen i já jako webmajster. Galerie sice dala větší práci a byl jsem „nucen“ odložit školní povinnosti na ono oblíbené vysokoškolské „někdy“, ale doufám, že to přispělo k lepšímu vzhledu našich stránek. Netřeba podotýkat, že nespokojený je topič Janek, který se stále dožaduje aktuálních fotek „Štokra“.

Úno 252009
 

V další choré hlavě zdejšího osazenstva se objevil nápad, zavést stránku aktualit. S vypisováním novinek se samozřejmě počítá, jenom jsem si říkal, že je na to do začátku sezóny ještě čas. Prý není.

Tak tedy, tady máte stránku zabývající se vším novým, co se událo nebo udá na tomto webu, na kolejích SZD a v jejich okolí a na lidech kolem SZD. Za 4 sezóny, co SZD fungují se událo hodně zajímavého. Co se bude dít v těch následujících, o to se pokusíme s Vámi podělit. Časem možná pochopíte, že lidé kolem železnic opravdu nejsou normální… Ale definujte mi pojem „normální“.

Na začátek jsem sem přidal několik příspěvků od začátku fungování webu, aby byl výpis aktualit úplný. Doufám, že se pobavíte a taky dozvíte vše potřebné. A schválně, jak se bude tvářit topič Janek, až zjistí, že je na stránkách zase něco nového a zase ne ve Fotogalerii.

Úno 262009
 

Je to tady! Topič Janek a jistě ne jenom on se dočkali. Konečně jsem spustil fotoalbum, které se věnuje zprovoznění našeho „Malého Štokra“. Pokud jste ovšem čekali něco velkolepého, tak vás zklamu. Zatím zde najdete 10 fotografí dokumentujících, jak práce pokračují. Důvod je samozřejmě jasný. Na dílně se nefotí, ale maká…

Bře 022009
 

Ve čtvrtek 26.2. byla po menších útrapách s netěsností regulátoru vykonána úspěšná tlaková zkouška. Kotel se poté začal natírat základní barvou a postupně se izoluje. Koncem týdne by se mělo začít osazovat vnější oplechování.

Úspěšná tlaková zkouška je prvním krokem ke zprovoznění lokomotivy. Cestu ovšem znepříjemňují další technické závady. I přesto, že rakouský majitel mluvil o generální opravě lokomotivy, byl kromě jiného zjištěn problém na levém šoupátku, kde jsou popraskané čtyři těsnící kroužky.

topič Janek 

pozn. webmajstra: Můžeme jenom doufat, že další skryté závady už na nás nečekají a více tak neklesne důvěryhodnost rakouského pojetí slova „generální oprava“…