Dívčí Hrad

 

Obec Dívčí Hrad leží na řece Osoblaze v severní části Osoblažska, jen pár set metrů severně od úzkokolejné trati. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1267, kdy je v závěti Bruna ze Schumburgu uváděn hrad s názvem Deuvitz.

K 1. 1. 2014 zde žilo dle dat ČSÚ 272 obyvatel. Jednoznačnou dominantou obce, již z dálky viditelnou, je zámek Dívčí Hrad – původně hrad postavený nad říčkou Osoblahou ve 13. století, který byl během let přestavován. Dnes má obec snahy o jeho zpřístupnění.

Za obcí u křižovatky cest na Hlinku a Osoblahu resp. Vysokou se nachází vrchol Dubovec (336 m n. m.), který je zajímavý ze dvou důvodů. Jednak se zde nacházejí v křovinách dochované zákopy ze II. světové války a je zde úžasný pohled do krajiny, neboť právě zde přechází Jindřichovská pahorkatina do Osoblažské nížiny.

Zajímavým místem je také Přírodní památka Oblík u Dívčího Hradu, která poukazuje na dobu, kdy Osoblažsko pokrývalo druhohorní moře či v období pozdních čtvrtohor až 250 metrů široký ledovec. Přírodní útvar je tvořen tzv. uhelným vápencem, ve kterém je možno nalézt zkameněliny druhohorních mořských živočichů. Působením tlaku pevninského ledovce byla tato hornina obnažena a dnes je tak velice zajímavou geologickou lokalitou.

Obcí prochází zelená turistická stezkaPitárného do Bohušova. Vedou tu také některé z neznačených cyklostezek Mikroregionu Osoblažsko. Nachází se zde také jedno ze zastavení Ovocné naučné stezky.

Více informací se můžete také dozvědět na internetových stránkách obce.


Související odkazy

Turistika v Dívčím Hradě

Turistika v okolí

Zámek Dívčí Hrad

Zámek Dívčí Hrad

Přírodní památka Oblík

Přírodní památka Oblík