Výletní zavřený vůz Balm/ú 658

 

Se zvyšující se návštěvností ve výletních vlacích SZD nastal problém s kapacitou soupravy. Ten se operativně řešil zapůjčením vozů řady Balm/ú (Btu) od Českých drah. České dráhy v reálném provozu potřebují pouze dva vozy této řady. Rekonstruovaný vůz 901 a druhý, sloužící jako záloha nebo pro navýšení kapacity v případě zvýšené frekvence cestujících. Další vozy tedy začaly být postupně rušeny.

V říjnu roku 2013 byl pro svou nepotřebnost zrušen také vůz Btu 904, původně označen Balm/ú 658. Následovat měla jeho šrotace. Jelikož se jednalo o velice zachovalý vůz a naskytla se možnost financování jeho nákupu a opravy, bylo rozhodnuto o jeho záchraně a odprodeji Slezským zemských drahám.

Obecnému popisu a historii vagónů řady Balm/ú se věnujeme na zvláštní stránce. Vůz Balm/ú 658 byl vyroben v roce 1966 pod výrobním číslem 155 674. Spolu se svými čtyřmi „sourozenci“ byl dodán na Osoblažskou úzkokolejku, kde sloužil až do svého zrušení. Poslední velkou opravu absolvoval v roce 2008 a z provozu byl odstaven v březnu 2011. Po jeho zrušení v říjnu 2013 byla zahájena jednání mezi ČD a SZD o jeho odkupu. Během téměř padesáti let svého provozu vystřídal vagón hned několik označení, pro úplnost uvádíme jejich přehled:
Balm/ú 658 > Balm/u 70 54 0 005 914-7 > Btu 95 54 0 005 914-7 > Btu 55 54 28-29 904-7

Po podepsání smlouvy byl vůz v dubnu 2015 převezen do firmy Krnovské opravny a strojírny, kde proběhla jeho oprava. Na koleje Osoblažky, již v barvách SZD, usedl v sobotu 12. září a v soupravě parního vlaku se poprvé objevil v sobotu 19. září. Vůz je opatřen novým lakem v kombinaci zelené a krémové barvy, která odpovídá barevnému schématu výletní soupravy parního vlaku SZD a současně se snaží co nejvíce připomínat původní lak, který měl tento vůz z výroby.

Slezské zemské dráhy připravily slavnostní představení vagónu na sobotu 7. listopadu, v den již tradiční Martinské jízdy. Na nádraží v Třemešné ve Slezsku se sešla nejen veřejnost, ale také starostové z Mikroregionu Osoblažsko, zástupci Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě i nadšenci z Klubu přátel osoblažské úzkokolejky. Samotného křtu se poté před odjezdem ujal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Mgr. Daniel Havlík společně se starostou Slezských Rudoltic Ing. Mojmírem Pargáčem. Vagónku oba dva popřáli mimo jiné mnoho kilometrů bez závad a mnoho spokojených turistů.

Pořízení a oprava vozu byla financována z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji“ a také za finanční podpory firmy Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Výletní souprava turistického parního vlaku Slezských zemských drah tak opět navýšila svou kapacitu. Připomeňme jen, že poslední navýšení kapacity proběhlo v roce 2011 díky dotaci z ROP Moravskoslezsko, ale díky stále narůstajícímu zájmu již kapacita nepostačovala. Přesto i nadále u některých akcí jako například Den dráhy nebo Fajne léto bude muset být vypravován i druhý parní vlak z Osoblahy do Slezských Rudoltic, jelikož návštěvnost v těchto dnech stoupá až k hranici 600 turistů. Přesto všechno bude nový vagón sloužit v krásném i deštivém nebo chladném počasí ke spokojenosti všech místních i přespolních turistů.