Velká oprava lokomotivy U46.002 „Rešica“

 

Parní lokomotiva s označením U46.002 přezdívaná „Rešica“ na konci roku 2020 dojezdila na kolejích Osoblažské úzkokolejky. Vzhledem k blížící se zákonné lhůtě způsobilosti parního kotle a stavu lokomotivy po mnoha letech provozu (od roku 2004) bylo rozhodnuto o velké opravě lokomotivy. Ta mimo jiné vyžaduje demontáž kotle z rámu lokomotivy a opravu dalších důležitých částí. Cíl opravy je takový, že vše potřebné bude opraveno do stavu, aby lokomotiva bez větších problémů vydržela v provozu několik desítek let.

Kotel vyrazil na „omlazovací kůru“ do Kolína

Velká oprava lokomotivy Rešica začala na podzim roku 2020, kdy bylo „tělo“ lokomotivy, tedy kotel, převezen do specializované firmy, která na něm během let 2020 a 2021 udělala kompletní opravu. „Oprava kotle byla rozsáhlá a věříme, že v provozu bez větších problémů vydrží několik desítek let,“ řekl o opravě kotle Pavel Schreier ze Slezských zemských drah.

Dokončený kotel se dnes opět nachází v Třemešné ve Slezsku, kde probíhají další práce na rámu lokomotivy. Na projekt „Oprava kotle parní lokomotivy U 46.002 na Osoblažské úzkorozchodné dráze“ dostaly Slezské zemské dráhy dotaci z Ministerstva dopravy v rámci programu „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel pro období 2021–2023“ ve výši 592 000 Kč.

Část nákladů ve výši 562 206,52 Kč pak byla uhrazena také z individuálních dotací Moravskoslezského kraje „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“ v letech 2020 a 2021. Souhrn dotačních prostředků ovšem nepřesáhl 80% finančních prostředků projektu, což je nejvyšší povolená procentní míra veřejné podpory.

Na opravu přispívají i dobrovolní dárci

„Za účelem snížení nákladů provedeme opravu lokomotivy tak, abychom si část prací mohli provést sami se zapojením externích odborných profesí. Konkrétně provedeme odstrojení parního kotle lokomotivy a jeho demontáž, stejně jako zpětnou montáž opraveného a revidovaného kotle a opravu některých dílčích částí vnějšího zařízení lokomotivy. Vlastní oprava a revize kotle, stejně jako oprava a revize pojezdové části lokomotivy včetně spojovacího a brzdícího ústrojí, musí být provedeny ve specializovaných a těmto pracím oprávněných dílnách,“ komentuje proces a náročnost prací Schreier.

Jelikož celkové náklady na opravu parní lokomotivy se blíží k částce 2 miliony korun, bylo rozhodnuto pokračovat ve sbírce, která byla vyhlášena na opravu lokomotivy Malý štokr U57. 001. Na jaře 2021 tak byla vyhlášena sbírka „Údržba a opravy parního vlaku na Osoblažce.“ Dárci tak mohou zasílat libovolný finanční obnos na transparentní účet. „V současné době jsme na transparentním účtu překročili částku 100 tisíc Kč a chtěli bychom tak poděkovat všem dárcům, kteří na účet přispěli. Byli to lidé z Česka i ze zahraničí a patří jim za to velký dík. Našel se dokonce dárce, který přispěl krásnou částkou 50 000 Kč“ zmiňuje širokou podporu Schreier.

Veřejná sbírka pokračuje i nadále. Zájemci mohou stále přispět na transparentní účet č. 115-8563880247/0100 nebo do kasiček u parního vlaku.

Jaro ve znamení kompletace a zprovoznění lokomotivy

Za pomoci odborných pracovníků a dobrovolníků probíhaly během jara tohoto roku práce na kompletaci a zprovoznění lokomotivy. Vše začalo izolací a zakrytováním kotle, následovaly instalace rozvodů páry, vzduchu, osazení vodních nádrží, boudy a dalších zařízení lokomotivy. Mnoho dílů lokomotivy bylo potřeba opravit nebo dokonce znovu vyrobit. Mluvíme zde o karosářských pracích na opláštění kotle, ale také o opravách nebo novovýrobě funkčních dílů zařízení na kotli i lokomotivě.

Oprava vyvrcholila úspěšnou tlakovou zkouškou a zkušebními jízdami lokomotivy v posledním červnovém týdnu. Lokomotiva je nyní v depu v Třemešné, kde bude sloužit jako záloha a o provozních víkendech bude přístupná veřejnosti. Na trať se Rešica podívá několikrát během prázdninových víkendů jako doplněk k pravidelným sezónním jízdám.

Podrobnější fotogalerii připravujeme.