Historie trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha

 

První železnice se do této oblasti dostala v roce 1872. Jednalo se o odbočku Moravskoslezské centrální dráhy (MSCD) z Krnova do pruského Ziegenhals (Glucholazy). Tato trať však vedla daleko od Osoblahy a hlavně místní cukrovar potřeboval dopravní spojení pro odvoz a návoz surovin. Prvním návrhem bylo napojení na dnes polskou trať Neustadt (Prudnik) – Leobschütz (Glubczyce). Ten ale zamítlo rakouské ministerstvo kvůli přejezdu hranice. Přesto ale v roce 1883 nařídilo zahájit přípravné práce na výstavbu trati Olbersdorf (Albrechtice) – Rosswald (Rudoltice) – Hotzenplotz (Osoblaha). Protože ale cukrovar a obce na Osoblažsku nemohly přispět na stavbu více než necelými 10% nákladů, ze záměru sešlo. Cukrovar tedy opět požádal o původní variantu napojení na trať  Neustadt (Prudnik) – Leobschütz (Glubczyce) a tentokrát uspěl. Podmínkou na stavbu tratě Hotzenplotz (Osoblaha) – Deutsch Rasselwitz (Raclawice Slaskie) ovšem bylo, že bude sloužit pouze cukrovaru a ne veřejnosti. Toto řešení ovšem cukrovar odmítl.

Po dalších asi desetiletých tahanicích se konečně dostavil úspěch. Vláda předběžně schválila v únoru 1893 žádost o stavbu tratě Olbersdorf (Albrechtice) – Hotzenplotz (Osoblaha) – Deutsch Rasselwitz (Raclawice Slaskie), nakonec však udělila subvenci ve výši 278 000 zlatých jen na trasu Olbersdorf (Albrechtice) – Hotzenplotz (Osoblaha) a navíc ještě na dráhu ne normálně ale úzkorozchodnou. Byl zvolen úzký rozchod 760 mm, protože trať se tak lépe přizpůsobí terénu a náklady na stavbu jsou o třetinu nižší. Pro osoblažský cukrovar, to mělo výhodu hlavně v tom, že suroviny pěstované v okolí trati bylo levnější dovážet po trati do Osoblahy, než je složitě překládat na normální rozchod a odvážet někam dál.

Moravský zemský sněm (Osoblažsko byla Moravská enkláva ve Slezsku, kde platila část Moravských a část Slezských zákonů) v roce 1896 subvenci státu schválil a sám ještě přidal 237 000 zlatých. Stavba tratě byla povolena v červenci 1896. V červnu 1897 byla ale provedena revize trasy a určeno bylo, že bude napojena na „velkou dráhu“ ve obci Röwersdorf (Třemešná) z finančních důvodů. Ve dnech 11. – 15. 10. 1897 byla uskutečněna politická pocházka a v lednu 1898 byla stavba schválena aby se již na jaře téhož roku začalo konečně stavět.

Zajímavé je také trasování naší trati, klikatí se i v relativně rovných úsecích a má celkem 102 oblouků. Jako důvod se uvádí to, že je uměle prodloužena. Některé prameny tvrdí, že podle předpisů tehdejšího Rakouska – Uherska se mohly stavět pouze tratě nad 20 km, jen ty se považovaly za rentabilní. Toto tvrzení se ovšem nezakládá na pravdě, téhož roku byla postavena nedaleká trať Ondrášov – Dvorce, která měla pouhých 11 km. Pravým důvodem tohoto trasování byla snaha, aby trať co nejvíce přiléhala terénu a byla tak co nejlevnější.

Osoblažka za Rakouska-Uherska a 1. Československé republiky

První pravidelný vlak vyjel na úzkokolejku zcela neslavnostně ve 3:50 hod. ráno. Jako první slavnostní přijel z Třemešné do Osoblahy v 11:30 hod., kde jej již očekávali představitelé města, místní honorace, duchovenstvo, zástupci všech úřadů a korporací i ředitelství železnic. Poté následoval banket pro více než 100 hostů v hotelu Springer. Přesto, že zde panovala neobyčejně dobrá nálada, nebylo možno se docela zbavit pocitu, že výstavbou úzkokolejky nebylo plně vyhověno přáním a potřebám kraje, který si přál železnici normálněrozchodnou.

Přípojnou stanicí se stala Třemešná ve Slezsku, kde byla postavena nová budova a podvalníková jáma. V Osoblaze byla postavena remíza pro 3 lokomotivy. Od počátku provozu trať vlastnily a provozovaly C. a k. státní dráhy, stejně jako nedalekou trať Ondrášov – Dvorce (otevřena 31.prosince 1898) a proto byl na obou tratích dodán stejný vozový park. Do Osoblahy se tak dostaly parní lokomotivy rakouské řady U, konkrétně šlo o stroje U13, U14 a U15 (později přeznačené na U37.0).

Během první světové války se zde objevila lokomotiva původní řady A, později přeznačená na U25.0. Roku 1928 zde začaly jezdit motorové vozy M11.001 a 002 z Tatry Kopřivnice, jízdní řád byl rozšířen o několik párů vlaků a ty byly rozděleny na osobní a smíšené. Díky tomu byly otevřené nové zastávky km 10,2 a km 15,1 později nazvané Amalín a Dubský Mlýn (od roku 1951 Ostrá Hora).

Za okupace v roce 1938 připadla trať Německým říšským dráhám, zařízení však zůstalo nezměněno. Kvůli nedostatku paliva byla ale snížena četnost vlaků. V období osvobozovacích prací zůstala trať téměř nepoškozena, bohužel obce v okolí včetně Osoblahy byly zničeny ze 70%. Horší to bylo s vozidly. Motorové vozy shořely a parní lokomotivy byly značně poškozeny. Některé U37.0 byly už před válkou odtaženy do Rakouska.

Provoz po 2. světové válce

Provoz se obnovil po přivezení motorového vozu M11.008 a parní lokomotivy 99.7816 (později přeznačená na U38.001) z Jindřichova Hradce. Později se zde objevily ještě dva motorové vozy (M11.006 a 07) a parní lokomotivy U47.003 a původně německá U58.001 z Frýdlantu v Čechách, přezdívaná „Bufan“ (saská řada VI K). Byla to zdejší nejvýkonnější lokomotiva, ale poškozovala železniční svršek, a proto byla málo využívaná. V roce 1948 sem byly z kopřivnické Tatry dodány nové motorové vozy M21.006 a 007 a nahradily tak staré M11.0.

Konec parních lokomotiv na Osoblažce

Problémy s hnacími vozidly naplno vyřešila až dodávka nových motorových lokomotiv z ČKD řady TU47.0 v roce 1958. V Osoblaze se objevily stroje TU47.013, 014, 016 a 017 a ty zde jezdí s novým označením 705.9 dodnes. Parní provoz ukončovala 16.listopadu 1960 „Maletka“ U47.003. Po dodání nových lokomotiv byl vůz M21.006 přestavěn na osobní vůz Ba/ú 619. Dosluhující saské osobní vozy nahradilo v roce 1966 pět nově dodaných vozů z Tatry Smíchov řady Balm/ú. V roce 1965 byly dodány podvalníky nového typu a od té doby vypadá vozový park stejně jako dnes. V 70.letech byly opraveny budovy některých stanic a zrušena zastávka Ostrá Hora.

Nákladní doprava byla na této trati zrušena 31.května 1997 a do podzimu přetrvala přeprava uhlí do Osoblahy. Dnes už se žádná nákladní přeprava neprovozuje, i když můžeme v Třemešné stále nalézt 30 podvalníků. Šest původních služebních brzdících vozů D/ú bylo převezeno do Krnova. Vůz D/ú 823 byl zrekonstruován na vůz generátorový a je dnes provozován v soupravě turistických vlaků SZD.

Po roce 1945 se třikrát hovořilo o zrušení trati pro nerentabilnost. Poprvé koncem 50.let kvůli špatnému stavu vozového parku, podruhé v 70.letech, kdy se u nás zrušily tratě Ružomberok – Korytnica a Frýdlant v Čechách – Heřmanice a potřetí v roce 1985, kvůli špatnému stavu železničního svršku. Naštěstí se vždy našly důvody pro udržení provozu. V letech 1986 – 88 proběhla generální oprava celé trati. „Osoblažka“ dostala nový svršek, i když s nezvykle mohutnými kolejnicemi. Díky tomu, ale tato úzkokolejka dostala na dlouhou dobu svoji nezaměnitelnou podobu a vydržela do dnešních dnů.

Osoblažka v novém tisíciletí a novodobý parní provoz

Parní vlak se na trať vrátil až po necelých čtyřiceti letech a to pouze na jeden víkend k příležitosti oslav 100 let trati. 10.října 1998 vedla lokomotiva U47.001 se soupravou vozů historických i vozů Balm/ú za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti dva páry zvláštních vlaků. Součástí oslav byl i zvláštní MnO vlak pro fotografy vedený lokomotivou 705 913 a složený z vozů D/ú + Es + D/ú + Balm/ú. Tento vlak byl dosud posledním nákladním vlakem, který na Osoblažce jel.

Od roku 2002 se pravidelně každý rok pořádá „Den dráhy Třemešná ve Slezsku – Osoblaha“, akce zapsaná do seznamu akcí na úzkorozchodných tratích v Maďarsku, Slovensku a Česku. Náplní prvního ročníku bylo zpestření každodenního provozu na trati ukázkou manipulace s nákladním vozem na podvalníky v Třemešné a možností prohlídky depa v Osoblaze.

Druhý ročník byl spojen s oslavami 105 let trati a z Jindřichova Hradce sem byla zapůjčena lokomotiva U46.001 s několika historickými vozy, které v sobotu i v neděli stihly po třech párech zvláštních vlaků. Parní vlaky byly na „velké“ trati z Krnova do Jindřichova ve Slezsku doplněny pravidelnými vlaky vedenými historickými motorovými vozy M131.1454 a M240.0113. Tuto celou akci zorganizovala m. j. pod záštitou tehdejšího hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského vznikající 1. parní úzkorozchodná osoblažská společnost v. p. s.,  která se snažila zviditelnit jak trať, tak celou oblast a hlavně chtěla na úzkokolejce provozovat turistický parní vlak.

To začala společnost, která mírně změnila název a statut naplňovat v roce 2003, kdy již jako 1. parní úzkorozchodná společnost o.p.s. ke konci roku koupila za přispění Moravskoslezského kraje z Rumunska parní lokomotivu, která prošla náročnou renovací. Na Den dráhy 2004 byla lokomotiva U46.002 vystavena v Třemešné jako rozpracovaná a mlčky přihlížela zvláštním vlakům ve složení 705 916 + Ias + Ias + M21.004. Vysokostěnné vozy Ias byly přivezeny z Rumunska společně s „Rešicou“ a osazeny lavicemi pro cestující. Motorový vůz M21.004 byl zapůjčen od slovenské Čiernohronské železnice. I v tomto roce se na trati z Krnova objevily historické motorové vozy. Sezóna 2004 byla „nultou“ (zkušební) sezónou se zvláštními sobotními vlaky pozdějších SZD, prozatím ve složení 705 + 2xIas.

Lokomotiva U46.002 poprvé vyjela na Martinské hody v listopadu roku 2004. V dubnu 2005 bylo možno slyšet houkání úzkorozchodné parní lokomotivy v Ostravě. „Rešica“ byla vystavena na výstavišti Černá louka na výstavě Dovolená, Region a Domov 2005 spolu s Pivním vagónem upraveným z rumunské „zetky“. Celé čtyři dny výstavy byla mašinka zatopená, aby si na ní mohli návštěvníci zapískat. První sezóna pravidelného parního provozu na Osoblažce byla zahájena 1.května 2005. Do soupravy ke dvěma „Iasům“ a Pivnímu vagónu se podle počasí doplňoval ještě zavřený vůz Balm/ú zapůjčený od Českých drah.

Den dráhy 2006 přinesl hned tři novinky v parku dnešních SZD. První novinkou byla motorová lokomotiva TU38.001 původem z polského cukrovaru Kruszwica. Byl to také první rok, kdy jezdily zvláštní vlaky SZD i v neděli a to právě s „Faurem“ TU38.001. Druhou novinkou byl letní otevřený vůz Ca/ú 31 v modré barvě, postavený na rámu jednoho z původních vozů Ias. Třetí novinkou byl služební generátorový vůz D/ú 823 s benzínovou elektrocentrálou, která vyrábí elektřinu pro provoz spotřebičů v Pivním voze. Protože návštěvnost hlavně v sobotu začala stoupat, bylo možné několikrát během prázdnin potkat soupravu s oběma lokomotivami v čele, doplněnou dále o jeden nebo dva vozy Balm/ú.

Rok 2007 a tradiční zahájení sezony na konci června Dnem dráhy přineslo další novinku ve vozovém parku společnosti nově nazvané Slezské zemské dráhy o.p.s. Druhý z původních „Iasů“ se stal základem pro stavbu dalšího letního otevřeného vozu, tentokráte v zelené barvě s označením Ca/ú 32 a doplněný dlouho chybějícím WC. Souprava v čele s oběma lokomotivami a „hadem“ složeným z šesti vozů (opět zapůjčeny dva vozy Balm/ú) se stala sobotní klasikou po celé prázdniny, a jen pár víkendů s horším počasím, se projela „Rešica“ sama v čele „krátké“ soupravy. Neděle byly obsazovány klasicky „Faurem“, přesto se objevilo několik víkendů, kdy se náhodný návštěvník svezl vláčkem v čele s parní lokomotivou. V roce 2007 se také začala stavět nová výtopna v Třemešné ve Slezsku. Byla to první sezóna, kdy parní lokomotiva zůstávala odstavená v Třemešné. Do té doby byla „Rešica“ deponovaná v Osoblaze a každou zvláštní jízdu tedy doplňovaly strojní jízdy Osoblaha – Třemešná a zpět. V prosinci roku 2007 byla také poprvé zaveden „Mikulášský vlak“, který tak doplňoval již tradiční mimosezónní jízdu ku příležitosti Martinských hodů v Bohušově konaných na začátku listopadu.

Na Den dráhy 2008 připadly oslavy 110 let trati. Plánů na průběh oslav bylo několik. Nakonec se z důvodů byrokratických i technických pouze obohatila klasická „dlouhá“ souprava o zapůjčený motorový vůz M27.001 z Jindřichova Hradce. V Třemešné bylo možno si na vagóně prohlédnout nový přírůstek do parku SZD. Lokomotivu výroby Škoda pro Jugoslávské železnice, zapůjčenou na 15 let rakouským spolkem Club760. Cestující mohli tento den přijet do Třemešné vlakem vedeným parní lokomotivou 464.202, oblíbenou olomouckou „Rosničkou“. Bylo to tedy poprvé po skoro padesáti letech, kdy jste si mohli vychutnat jízdu parním vlakem z Krnova do Osoblahy. Letní sezóna 2008 pokračovala v trendu z předešlého roku a vlaky se těšily obrovskému množství cestujících. Konec roku byl opět obohacen o listopadovou jízdu na Martinské hody (tentokráte vedenou v pátek i sobotu) a prosincovou mikuláškou jízdu s nadílkou v osoblažském depu.

Rok 2009 byl pro SZD přelomovým. Na kolejích Osoblažky se objevila druhá parní lokomotiva, již zmiňovaná lokomotiva Škoda 1932 s českým označením U57.001. Na konci května poprvé vyjela pro svého majitele, rakouský Club760. Bohužel začátek sezony pro veřejnost, Den dětí 1.6., se musel obejít bez ní, neboť se objevilo na květnových zkušebních jízdách několik závad. Díky tomuto se veřejnost poprvé svezla „Malým Štokem“ až v pátek 19.6. při zkušební jízdě před následujícím Dnem dráhy. O všech červnových čtvrtcích a pátcích byly vlaky vedeny motorovým „Faurem“ TU38.001. Den dráhy 2009 byl v historii Osoblažky významným dnem, po padesáti letech zde byly v provozu dvě parní lokomotivy. V čele výletního vlaku SZD se objevily obě parní lokomotivy v pořadí U57.001 a U46.002. Po celou letní sezónu nebylo o návštěvníky nouze, i přesto, že počasí příliš nepřálo. Sezóna to byla rekordní a ve výletních vlacích SZD bylo převezeno více než 4 000 návštěvníků. Celkem od začátku provozu výletních vlaků se počet návštěv přehoupl přes 10 000. Parním vlakem se také během sezóny svezl hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas.

Významná změna nastala na trati v říjnu roku 2009. Se spuštěním dálkového řízení trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku byla v Třemešné ve Slezsku zrušena funkce výpravčího a dirigujícího dispečera. Trať je nově dirigována dispečerem z Krnova. Dopravna Třemešná ve Slezsku se stala klasickou dopravnou D3 vjezdové návěstidlo od Liptaně bylo nahrazeno lichoběžníkovou tabulkou a patřičných změn doznal také staniční řád.

V roce 2010 se na Osoblažce objevilo další nové vozidlo. Souprava SZD byla obohacena o Cyklovagón, vůz určený pro přepravu jízdních kol. Jak se provozem ukázalo, po dosazení laviček se s oblibou používá také pro přepravu „ložených“ kočárků i s maminkami. Na podzim roku 2010 se na Osoblažku po roce vrátila lokomotiva 705 913 ČD. Padesátiletá lokomotiva prošla rekonstrukcí u JHMD, při níž jí byl instalován 6-válcový motor TEDOM s alternátorem, dosazen byl elektronický řídícím systém, nové pomocné agregáty a několika změn doznala také lokomotivní skříň. Z provozu byla po havárii motoru definitivně odstavena lokomotiva ČD 705 916. Lokomotiva je určena k zachování pro muzeum ČD v Lužné u Rakovníka. Až do ledna roku 2014 stála pod širým nebem „ve šturcu“ za depem v Osoblaze.

Na jaře roku 2011 se na osoblažských úzkých kolejích objevilo zajímavé vozidlo. Byla jím parní lokomotiva ČKD typu D760/90 přezdívaná „Gontkulák“. Tato lokomotiva, výrobního čísla 1441/1928, pochází z Kysucko-Oravské lesné železnice a byla opravována v krnovském OLPASu. V Třemešné probíhaly její zkoušky, jakožto Krnovu nejbližžší koleje rozchodu 760 mm. Po zkušební jízdě do Liptaně 30.4. se lokomotiva přesunula do svého nového působiště, stanice Tanečník na Oravské lesní železnici.

Tento rok zaznamenal zatím poslední novinky ve vozovém parku obou zdejších dopravců. V soupravě SZD se objevil výletní vagón Ca/ú 33 uzpůsobený pro přepravu imobilních cestujících. Vozový park ČD obohatil rekonstruovaný vůz Btu 901 (Balm/ú 655), který prošel rekonstrukcí u JHMD. Původní teplovzdušné topení bylo vyměněno za dva nové teplovodní agregáty Eberspächer. Baterie jsou nově dobíjeny alternátorem poháněným kardanem z jednoho podvozku. Interiér vozu dostal nové obložení, police a původní sedadla jsou nově potažena plyšovými potahy známými např. z motorových jednotek ČD Regionova. Kompletně rekonstruováno bylo také WC. Vůz je vybaven vnitřním i vnějším informačním systémem včetně akustického hlášení zastávek. Vozová skříň dostala nová okna a vnější nátěr v původní barevné kombinaci, kterou měly tyto vozy z výroby.

Od roku 2012 začalo vozidel na Osoblažce postupně ubývat. V březnu byl po dlouhém odstavení z provozu sešrotován Balm/ú 669. Ke konci roku, opět pro havárii spalovacího motoru, bylo z provozu odstaveno již druhé „TéÚčko“ – 705 917.

Tradičně v červnu začala již 8. sezóna provozu výletních vlaků SZD, která přinesla několik příjemných změn. Tou první bylo nasazení parní lokomotivy i v neděli, takže svezení z motorovým Faurem bylo možné pouze o červnových čtvrtcích a pátcích. Další změnou k lepšímu byla úprava jízdního řádu parního vlaku, kdy bylo odbouráno nesmyslné předjíždění pravidelným vlakem Českých drah ve Slezských Rudolticích praktikované od roku 2009. V tomto roce se jízdy parních vlaků zařadily do projektu Techno trasa, v rámci kterého v srpnu proběhla doprovodná akce Fajné léto. Tento projekt běží pod záštitou Moravskoslezského kraje a je spolufinancován z fondů Evropské unie.

Rok 2013 a 9. sezóna výletních vlaků SZD na Osoblažce přinesla především novinky organizační. Změnila se struktura vedení provozu a napomáhat začalo nově vzniklé občanské sdružení Klub přátel osoblažské úzkokolejky. Sezóna to byla úspěšná a z hlediska statistik rekordní. V našich vlacích jsme za celý rok převezli rekordních téměř 5000 cestujících.

V parku vozidel ČD došlo opět k úbytku, kdy byl na jaře sešrotován další vůz Balm/ú, tentokráte dlouhá léta odstavený a nekompletní vrak s původním číslem 666. Provoz vlaků ČD zajišťovala především lokomotiva 705 913 s nově osazenou vysílačkou a zálohu jí tvořil stroj 914. Neprovozní lokomotiva 705 917  byla v lednu 2013 převezena do Třemešné, kde na koleji 4u vystavená povětrnostním vlivům a nenechavcům čeká na svůj další osud. Určena je k zachování pro Národní technické muzeum.

Od 1.7. vstoupil v platnost nový předpis SŽDC D3, který mimo jiné dovoluje současné vjezdy křižujících vlaků v dopravnách. Lichoběžníkové tabulky byly proto nově doplněny číslem vjezdové koleje.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com