Jindřichov

 

Obec Jindřichov leží v západní části mikroregionu Osoblažsko v údolí Petrovického potoka, který se podelně táhne obcí a tvoří její osu. Jindřichov byl založen v roce 1256 olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburgu v rámci německé kolonizace po nájezdech Mongolů, které zdecimovali tehdy slovanskou populaci celého Osoblažska.

K 1. 1. 2014 zde žilo dle dat ČSÚ 1 326 obyvatel, spolu s přidruženými Arnultovicemi je dlouhý 7,5 km. V centru obce stojí barokní zámek s rozsáhlým parkem, který je v majetku obce Jindřichov. Mezi další zajímavé stavby patří farní kostel sv. Mikuláše s přilehlým hřbitovem, který byl postaven v letech 1671 – 1673 na místě staršího středověkého kostela z druhé pol. 13. století.

Obec byla v minulosti důležitou pohraniční přechodovou stanicí mezi Pruskem a Rakousko – Uherskem, později mezi Československem a Německem. Po roce 1945 její význam upadl. Dnes je ale před místním nádražím začátek půvabných turistických stezek. Modrá stezka směřující na západ vás zavede pod nejvyšší Osoblažské vrchy až na rozhlednu na Biskupské kupě, která se tyčí nad podhorskou obcí Petrovice.

Pokud se ale vydáte po modré stezce na východ, poznáte další dvě rozhledny na vrších Strážnice a Hraniční vrch a budete moci díky provázanosti s dalšími stezkami (červenou a zelenou) poznat celé Osoblažsko skrz na skrz.

Více informací se můžete také dozvědět na internetových stránkách obce.

Související odkazy

Ubytování v Jindřichově

Ubytování v Jindřichově

Turistika v Jindřichově

Turistika v Jindřichově

Zámek Jindřichov

Zámek Jindřichov