Vagóny Slezských zemských drah

 
Pivní vagón D/ú 842

Pivní vagón D/ú 842
 

Výletní vůz pro imobilní cestující Ca/ú 33

Výletní vůz pro imobilní cestující Ca/ú 33

Výletní vůz Ca/ú 31

Výletní vůz Ca/ú 31

Výletní vůz Ca/ú 32

Výletní vůz Ca/ú 32

Cyklovagón D/ú 843

Výletní zavřený vůz Balm/ú 658

Cyklovagón D/ú 843

Cyklovagón D/ú 843

Generátorový vůz D/ú 823

Generátorový vůz D/ú 823