Osoblaha

 

Obec Osoblaha se nachází v severní části mikroregionu a je konečnou zastávkou úzkorozchodné tratě. První zmínka o Osoblaze pochází z roku 1233 a v roce 1251 získává městská práva, což položilo základy k jejímu hospodářskému rozvoji.

Prosperita městečka (Osoblaha měla mezi světovými válkami téměř pět tisíc obyvatel) však byla zastavena II. světovou válkou. Osoblaha sice byla prvním osvobozeným městem na území České republiky – sovětská vojska tak učinila 22. března 1945 – avšak za cenu zničení 90% budov ve městě. V roce 1960 byl dokonce obci odebrán titul města a tak jedinou stopou po někdejším významu města je pojmenování osoblažského výběžku právě po Osoblaze. K 1. 1. 2014 zde žilo dle dat ČSÚ 1 106 obyvatel.

Německým názvem je Hotzenplotz, a právě toto jméno posloužilo německému spisovateli Ottfriedu Preusslerovi pro pojmenování jeho slavné pohádkové postavy Loupežníka Hotzenplotze.

Nejvýznamnější památkou je židovský hřbitov ve středu obce, dále zde můžeme spatřit zbytky původního hradebního opevnění z 16. století. Z dalších památek v Osoblaze je možné jmenovat např. Památník osvobození nebo barokní hřbitovní kostel sv. Mikuláše za obcí směrem na Studnici, který je spolu s empírovou kašnou na náměstí jednou z posledních památek na bývalou architekturu obce.

V parku u řeky Osoblahy se nachází bludný balvan, koupaliště s kempem, volejbalové a tenisové kurty a IN-LINE dráha. Poblíž centra obce bylo vybudováno originální cykloodpočívadlo. Nedaleko turistické ubytovny na bývalém hraničním přechodu do Polska na Polské ulici je možné navštívit minifarmu, nabízející projížďky na koních.

Obcí vás provede červená turistická stezka, která zde vede z Třemešné. Dále tudy prochází cykloturistická stezka č. 6116, která zde přechází do Polska a vedou zde i neznačené cyklostezky Mikroregionu Osoblažsko.

Více informací se můžete také dozvědět na internetových stránkách obce.


Související odkazy

Ubytování v Osoblaze

Ubytování v Osoblaze

Stravování v Osoblaze

Stravování v Osoblaze

Turistika v Osoblaze

Turistika v okolí

Židovský hřbitov v Osoblaze

Židovský hřbitov v Osoblaze

Městské hradby v Osoblaze

Městské hradby v Osoblaze

Památník osvobození Rudou armádou v Osoblaze

Památník osvobození Rudou armádou