Město Albrechtice

 

Město Albrechtice leží severozápadním směrem od Krnova na řece Opavici, jejíž tok tvoří jihovýchodním směrem od města hranici s  Polskem. Leží na okraji úrodné polské nížiny a otevírá vstup do osoblažského výběžku. Od okrajových částí města se zvedají zalesněné stráně vrcholků, které jsou součástí pohoří Jeseníky.

Rozkládá se na  výměře 6527 ha. K 1. 1. 2014 zde žilo dle dat ČSÚ 3 563 obyvatel a dělí se na deset částí: Burkvíz, Česká Ves, Dlouhá Voda, Hynčice, Linhartovy, Město Albrechtice, Opavice, Piskořov, Valštejn a Žáry. Je hlavním výchozím bodem putování do lesů Hynčické vrchoviny a na Osoblažsko.

Vzhledem ke své geografické poloze prošlo město velmi specifickým vývojem a v jeho bohaté historii se vystřídalo dvaadvacet vlastníků panství albrechtického – lesníci, knížata, církevní řády i stát. Poprvé jsou Albrechtice zmiňovány v roce 1377 v listině o rozdělení opavského knížectví po smrti knížete Mikuláše II.

Mezi významné památky v Městě Albrechticích patří Kostel Navštívení Panny Marie, který byl postaven na místě prvního katolického chrámu z roku 1610, který vyhořel při požáru v roce 1746. Jeho dnešní podoba je z poslední čtvrtiny 18. století a nachází se na místním náměstí.

Na západním okraji Města Albrechtic můžeme dále zhlédnout empírový Nový zámek, který na svou obnovu teprve čeká. Zámek byl postaven roku 1837 opavskými velkoobchodníky. Krom zámku zaujme také botanicky hodnotný park, ve  kterém zaujmou i dvě hodnotné vily vily. Nový zámek a vily jsou obklopeny romantickým parkem anglického typu s loučkami, skupinami stromů a drobnými stavbami.

Nejvýznamnější památka města se však nachází v místní části Linhartovy, je jí zámek, který vznikl v 16. století přestavbou původní tvrze na renesanční sídlo. Za druhé světové války zámek vyhořel a rekonstrukcí se pak byl přeměněn na sklad zdravotnických potřeb. Od roku 2001 je zámek majetkem města a je postupně opravován a zpřístupňován.

Významnou sakrální památkou je také komplex budou v centru obce, který patří milosrdným sestrám sv. Karla Boromejského a byl vystavěn v třicátých letech minulého století. Komplex zahrnuje mateřinec s pseudobarokním štítem, klášterní kostel sv. Rodiny, noviciát, strojovnu, prádelnu a bývalou řadovou nemocnici sv. Karla.

Další historickou památkou je zřícenina hradu Burkvíz na vrcholu kopce Oldříšov nad vesnicí Burkvíz, kde návštěvník může spatřit zbytky studny, valů a zdiva.

Od roku 2011 také poutá pozornost turistů nová unikátní dvojrozhledna umístěná na Hraničním vrchu na východním okraji obce, která nabízí pohled ze dvou věží, které pojí turistická lávka ve výšce 25 metrů.

Turisté odkud mohou vyrazit buďto po modré turistické stezce okolo dvou rozhleden na Hraničním vrhu a Strážnici do Jindřichova nebo po žluté turistické stezce přes nejvyšší Osoblažské hory až k třetí rozhledně na Biskupské kupě, která se tyčí nad podhorskou obcí Petrovice.

Cyklisté zde dojedou pomocí známé „Slezské Cyklomagistrály“ č. 55, která vede z Ostravska a Opavska do Jeseníku a odkud mohou pokračovat po cyklostezce č.6116 do Osoblažského výběžku. Ve městě se také nachází jedno ze zastavení Ovocné naučné stezky.

Na území města také můžeme najít četné památky lidové architektury. Např. kouzelný a neprávem opomíjený Piskořov je Vesnickou památkovou zónou s odkazem na hodnotnou lidovou architekturu domů tzv. Osoblažského typu.

Více informací naleznete na internetových stránkách obce.


Související odkazy

Ubytování v Městě Albrechticích

Ubytování v Městě Albrechticích

Stravování v Městě Albrechticích

Stravování v Městě Albrechticích

Turistika v Městě Albrechticích

Turistika v Městě Albrechticích

Rozhledna Hraniční vrch

Rozhledna Hraniční vrch

Zámek Linhartovy

Zámek Linhartovy

Zřícenina hradu Burkvíz

Zřícenina hradu Burkvíz