Obory na Osoblažsku

 

Obora Helena

Obora Helena se nachází v severní části katastru obce Dívčí Hrad na hranici v Polskem. Dnes v oboře najdeme stáda daňčí a mufloní zvěře.

Historie a Současnost

Obora vznikla v roce 1985 s rozlohou 274 ha a až do roku 1990 jí měli v majetku státní statky Osoblaha. Poté honitbu vystřídalo mnoho uživatelů, namátkou třeba i řád Maltézských rytířů. V roce 2003 byla obora formálně zrušena z důvodů špatného stavu. Obec Dívčí Hrad ovšem rozhodnutí nenechala náhodě a již na konci roku 2003 našla uživatele pro oboru. Od roku 2004 je obora v nájmu soukromého zemědělce. Obora byla od začátku určena pouze pro chov daňků, v roce 1988 ovšem do obory přibyli i mufloni, kteří žijí v oddělené části. Tento stav trvá dodnes.

Mapa, která ilustruje pozici obory ve výběžku, přístupná je ze směru od Dívčího Hradu.

Obora však není volně přístupná. Proto krásu zvířat sledujte zpovzdálí.

Kontakty


Obora Víno

Chráněná obora (honitba) Víno se nachází nedaleko Slezských Rudoltic a leží na katastru dnes již téměř zaniklé stejnojmenné osady (něm. Weine). Dnes v oboře najdete početná stáda daňků a černé zvěře.

Historie a současnost

Obora vznikla v roce 1975 s rozlohou 438 ha, kterou má dodnes a byla určena pouze pro chov černé zvěře. V roce 1981 byla do obory dovezena daňčí zvěř a o rok později byla obora rozdělena na část pro černou zvěř a část pro daňky. Do honitby byly postupně během let dováženy nové kusy zvěře. Zároveň je zde snaha o vyrovnanou produkci, především zaměřenou na kvalitní trofeje, díky kterým zájem o oboru stále stoupá. V současné době je majitelem obory státní podnik Lesy České Republiky a kompetentním správcem je Lesní správa Město Albrechtice. Obora je také zajímavá tím, že zhruba uprostřed jejího území se nacházejí zbytky slovanského hradiště pocházejícího z období mezi 8. a 9. stoletím.

Mapa ilustrující polohu obory, přístupná je ze směru od Slezských Rudoltic přes osadu Víno.

Obora není volně přístupná, obdivujte tedy její krásu zpovzdálí nebo si domluvte vstup přes níže uvedený kontakt.

Kontakty