Rezervace místenek do našeho vláčku

 

!!! Rezervační systém není aktivní !!!

Rezervace na Martinské hody 10. listopadu budou spuštěny v pondělí 22.10.


pravidla rezervací:

  • Rezervace platí pouze pro parní vlaky v trasách uvedených níže.
  • Cena místenky pro jednu osobu v jednom směru je 30 Kč.
  • K rezervacím je určeno 64 míst ve dvou otevřených vagónech Ca/ú. Zbytek kapacity vlaku je volně přístupný.
  • Rezervace se spouštějí v pondělí 3 týdny před jízdou.
  • Možnost rezervace končí v poslední pracovní den před jízdou ve 12:00.
  • Pro rezervaci velkých skupin prosím napište na e-mail rezervace@osoblazsko.com.
  • Místenka platí i na kratší úsek trati, např. Třemešná – Bohušov.

V tomto systému si objednáváte pouze místenky (doklady zaručující místo k sezení). Ke každé místence je třeba zakoupit také jízdenku (jízdní doklad opravňující k jízdě vlakem). Jízdenku obdržíte u průvodčího ve vlaku. Cena jízdenky se určuje dle Ceníku.


Počet volných míst v místenkových vozech na nejbližší jízdy

  x
Třemešná – Osoblaha x
Osoblaha – Třemešná x
Údaj značí počet volných míst v místenkových vozech. Pokud zde bude 0 (vyprodáno), neznamená to, že kapacita vlaku je naplněna. K rezervaci slouží pouze dva vagóny, zbytek vlaku je volně přístupný.

Žádost o rezervaci místenek

[xyz-cfm-form id=2]


Pro další informace, Vaše náměty nebo připomínky se prosím obraťte na náš e‑mail rezervace@osoblazsko.com.