Rezervace místenek do našeho vláčku

 

pravidla rezervací:

  • Rezervace platí pouze pro výletní vlaky v trasách uvedených v systému.
  • Cena místenky pro jednu osobu v jednom směru je 40 Kč.
  • NEKUPUJTE KAŽDOU MÍSTENKU ZVLÁŠŤ. Pokud chcete zarezervovat více míst najednou, klikněte zpět do mapy sedadel a vyberte další místa.
  • Rezervaci je potřeba uhradit do 1 hodiny od zadání, jinak bude stornována.
  • K rezervacím je určeno celkem 64 míst v otevřených vagónech Ca/ú. Zbytek kapacity vlaku je přístupný bez rezervace.
  • Rezervace se spouštějí 2 týdny před jízdou.
  • Rezervace se uzavírají v den jízdy v 8:00.
  • Pro rezervaci velkých skupin a cestujících na invalidním vozíku prosím napište na e-mail rezervace@osoblazsko.com.
  • Místenka platí i na kratší úsek trati, např. Třemešná – Liptaň.

V tomto systému si kupujete pouze místenky (doklady zaručující místo k sezení). Ke každé místence je třeba zakoupit také jízdenku (jízdní doklad opravňující k jízdě vlakem). Jízdenku obdržíte u průvodčího ve vlaku. Cena jízdenky se určuje dle Ceníku.

Vstup do rezervačního systému


Pro další informace, Vaše náměty nebo připomínky se prosím obraťte na náš e‑mail rezervace@osoblazsko.com.