Rezervace místenek do našeho vláčku

 

První jízda parního vlaku v roce 2019 se koná 8. května.

Rezervace budou spuštěny 3 týdny před jízdou.


pravidla rezervací:

  • Rezervace platí pouze pro parní vlaky v trasách uvedených v systému.
  • Cena místenky pro jednu osobu v jednom směru je 30 Kč.
  • Rezervaci je potřeba zaplatit do 1 hodiny od zadání, jinak bude zrušena.
  • K rezervacím je určeno celkem 64 míst ve dvou otevřených vagónech Ca/ú. Zbytek kapacity vlaku je přístupný bez rezervace.
  • Rezervace se spouštějí 3 týdny před jízdou.
  • Rezervace se uzavírají v den jízdy v 8:00.
  • Pro rezervaci velkých skupin prosím napište na e-mail rezervace@osoblazsko.com.
  • Místenka platí i na kratší úsek trati, např. Třemešná – Bohušov.

V tomto systému si kupujete pouze místenky (doklady zaručující místo k sezení). Ke každé místence je třeba zakoupit také jízdenku (jízdní doklad opravňující k jízdě vlakem). Jízdenku obdržíte u průvodčího ve vlaku. Cena jízdenky se určuje dle Ceníku.

Vstup do rezervačního systému


Pro další informace, Vaše náměty nebo připomínky se prosím obraťte na náš e‑mail rezervace@osoblazsko.com.