Ceník výletních vlaků SZD platný pro sezónu 2022

 
Jízdné platné pro trasu Třemešná – Osoblaha a zpět
typ jednosměrné zpáteční
základní 160 Kč 240 Kč
zvýhodněné 80 Kč 120 Kč
rodinné 340 Kč 560 Kč
zavazadlo, jízdní kolo, pes 40 Kč 80 Kč
místenka 30 Kč 60 Kč
  • Prodej jízdenek ve vlaku
  • Děti do 3 let (maximálně 2 v doprovodu 1 dospělého) jsou převáženy zdarma
  • Na zvýhodněné jízdné mají nárok děti do 15 let, osoby starší 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P
  • Rodinné jízdné platí pro dva dospělé a dvě děti do 15 let
  • Ve vlacích neplatí jízdné, slevy a režijní výhody ČD, ODIS a jiných dopravců
  • Ve vlacích neplatí  sleva 50% pro děti, studenty a osoby nad 65 let
  • Kapacita vlaku je omezená
  • Samotná jízdenka nezaručuje místo k sezení
  • Možnost rezervace míst v záložce Rezervace
  • Velké skupiny cestujících mohou platit jízdné bezhotovostně předem (fakturou)

Ke stažení


V osobních vlacích Českých drah platí odlišný tarif, který je k nahlédnutí na internetových stránkách dopravce.