Ceník výletních vlaků SZD platný pro sezónu 2016

 
Jízdné platné pro trasu Třemešná – Osoblaha a zpět
typ jednosměrné zpáteční
základní 100 Kč 170 Kč
zvýhodněné 50 Kč 80 Kč
rodinné 220 Kč 370 Kč
zavazadlo, jízdní kolo, pes 30 Kč
místenka 30 Kč 60 Kč
  • Prodej jízdenek ve vlaku
  • Děti do 6 let (bez místenky) jsou převáženy zdarma
  • Na zvýhodněné jízdné mají nárok děti do 15 let, osoby starší 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P
  • Rodinné jízdné platí pro dva dospělé a dvě děti do 15 let
  • Ve vlacích neplatí jízdné, slevy a režijní výhody ČD, ODIS a jiných dopravců
  • Kapacita vlaku je omezená
  • Samotná jízdenka nezaručuje místo k sezení
  • Možnost rezervace míst v záložce Rezervace
  • Velké skupiny cestujících mohou platit jízdné bezhotovostně předem (fakturou)

Ke stažení


V osobních vlacích Českých drah platí odlišný tarif, který je k nahlédnutí na internetových stránkách dopravce.