Velká oprava Malého štokra, lokomotivy U57.001

 

„Malý Štokr“ U57.001 letos slaví 70 let od vyrobení v plzeňské Škodovce. V letech 1949 – 1976 byl v provozu na úzkokolejkách v Bosně a Hercegovině. Z bývalé Jugoslávie byl v 80. letech 20. století zakoupen rakouským spolkem Club 760, který částečně provedl jeho opravu.

Do provozu se ovšem znovu dostal až v roce 2009 na Osoblažské úzkokolejce, kde se od začátku těšil velkému zájmu. I díky tomu se stal Malý Štokr symbolem Osoblažska a jeho úzkokolejky. Nic ale netrvá věčně a po letní sezóně 2019 je nutná jeho větší oprava.

Jak postupují práce na lokomotivě?

Proč je nutná oprava?

Lokomotivě U57.001 po sezóně 2019 propadá zákonná lhůta způsobilosti parního kotle. Před dalším provozem v roce 2020 musí kotel projít velkou opravou. Ta mimo jiné vyžaduje demontáž kotle z rámu lokomotivy. Současně tak budou opravovány i další důležité části lokomotivy. Vše bude probíhat během „prodloužené“ zimní přestávky tak, abychom na jaře 2020 mohli s lokomotivou opět vyjet na Osoblažské koleje.

Co budeme opravovat?

Dlouholetý provoz se na parní lokomotivě vždy podepíše. Nutná je pravidelná údržba, která je s přibývajícím věkem stroje obtížnější a častější. Opravy malého rozsahu jsou na naší 70leté babičce téměř na denním pořádku.

S nutností demontáže kotle z lokomotivy se nabízí možnost detailní prohlídky pojezdu lokomotivy a parního stroje. Vše potřebné bude opraveno do stavu, aby lokomotiva bez větších problémů vydržela v provozu několik desítek let.

Kolik to vše bude stát?

Z důvodu nižších nákladů provedeme opravu lokomotivy tak, abychom si část prací mohli provést sami se zapojením externích odborných profesí. Konkrétně tak provedeme odstrojení parního kotle lokomotivy a jeho demontáž, stejně jako zpětnou montáž opraveného a revidovaného kotle a opravu některých dílčích částí vnějšího zařízení lokomotivy.

Vlastní opravu a revizi kotle, stejně jako opravu a revizi pojezdové části lokomotivy včetně spojovacího a brzdícího ústrojí musí být provedeny ve specializovaných a těmto pracem oprávněných dílnách.

Konečný rozsah oprav tedy i konečné náklady budeme znát až po demontáži a zjištění míry opotřebení kotle a dalších částí lokomotivy.

Revizi a opravu kotle z důvodu omezených kapacit pro takové práce jsme si museli smluvně zajistit podpisem dodavatelské smlouvy již v lednu 2019.

Celkové náklady na opravu lokomotivy včetně reálného odhadu nákladů na vícepráce (opravy zjistitelné až po demontáži) předpokládáme ve výši 2 835 000 Kč, z toho náklady na dodavatelské práce očekáváme ve výši 2 500 000 Kč. Zbývající část jsou náklady na práce a materiál prováděné vlastními silami.

Mohu nějak přispět?

Slezské zemské dráhy jako obecně prospěšná společnost není žádnou výdělečnou organizací a její činnost není založena za účelem tvorby zisku. Společnost musí pro provozování nostalgických parních vlaků na Osoblažské úzkokolejce splňovat jako drážní dopravce veškeré zákonné náležitosti pro provozování drážní dopravy v ČR ve všech oblastech, včetně pojištění, kvalifikace pracovníků a technické způsobilosti lokomotiv a vagónů. To si vyžaduje značné náklady nejen v oblasti oprav a údržby drážních vozidel.

Přestože činnost společnosti je ve značném rozsahu zajišťována nadšenci a dobrovolníky (sdružujících se ve zapsaném spolku Klub přátel osoblažské úzkokolejky), neobejde se bez nejrůznější podpory sponzorů a dotací.

Jak vidno z předchozích řádků, je oprava takového rozsahu finančně velice náročná a bez sponzorských darů nemyslitelná, proto potřebujeme také Vaši pomoc. Pokud Vám není osud naší lokomotivy lhostejný, můžete přispět několika způsoby:

  • hotovostí do kasiček přímo u parního vlaku
  • finančním příspěvkem na transparentní bankovní účet č. 115-8563880247/0100
    • (pro platby ze zahraničí – IBAN: CZ40 0100 0001 1585 6388 0247, BIC/SWIFT: KOMBCZPP)
  • nákupem upomínkových předmětů s tématem lokomotivy
  • dodavatelským darem přímo při opravě lokomotivy

Transparentní účet pro opravu

Jedná se o účelově zřízený účet společnosti, který umožní, aby přispěvatelé měli přístup k finanční podpoře, kterou na opravu lokomotivy věnovali. Současně mají přispěvatelé přehled o dalších finančních zdrojích, o které provozovatel lokomotivy bude usilovat, aby oprava lokomotivy mohla být provedena a následně uhrazena. Současně mohou dárci na transparentním účtu dohledat jednotlivé úhrady za provedené práce na lokomotivě.

Zřízení transparentního účtu bylo schváleno Správní radou Slezských zemských drah, které podléhá kontrola a schvalování hospodaření společnosti.

Náš transparentní účet nese číslo 115-8563880247/0100 a nahlédnout do něj může každý přímo na webu Komerční banky.

Tendr jsme museli opravit už před sezónou 2019

Velká oprava Malého štokra vlastně začala už tuto zimu, kdy se dočkal téměř generální opravy tendr lokomotivy. Tendr je ten malý vagónek za lokomotivou, kde si lokomotiva veze svou zásobu vody a uhlí.

Zhoršující se technický stav tendru, především koroze vodní nádrže a zvětšující se průsaky během sezóny 2018 nás vedl k rozhodnutí opravit jej ještě před sezónou 2019. Oprava skříně i rámu byla rozsáhlá a věříme, že v provozu bez větších problémů vydrží několik desítek let.

Oprava začala v lednu 2019 a dokončena byla 6. května. Do provozu byl uveden při tradičním zahájení sezóny na Osoblažské úzkokolejce dne 8. května. Na úhradu nákladů spojených s poměrně rozsáhlou opravou dostaly Slezské zemské dráhy dotaci z Ministerstva dopravy v rámci programu „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“ ve výši 751 000 Kč.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com