Staniční budova v Horních Povelicích zbourána

 

Ještě před Vánočními svátky roku 2014 postihla úzkokolejku nemilá zpráva. Z důvodů dlouhodobě dezolátního stavu nádražní budovy v Horních Povelicích, provedla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), jakožto majitel objektu, její demolici.

Před provedením demolice se uskutečnilo správní řízení o provedení demolice vedené SŽDC. K demolici se souhlasně již koncem roku 2013 vyjádřila mimo jiné i obec Liptaň, kam Horní Povelice správně patří. Důvodem byl neutěšený stav budovy, kdy svým stavem ohrožovala bezpečnost a nebylo možné zabránit vstupu osob, zejména nezletilých.

foto Petr Mitáček, Pavel Schreier

Nejmenší nádraží na Osoblažské úzkokolejce bylo opuštěné a neudržované asi 20 let. Staniční budovu opustil poslední zaměstnanec již ve 30. letech 20. století, kdy zde byla zrušena pokladna. V následujících desetiletích byla ještě budova obydlena. Definitivně byla opuštěna v polovině 90. let 20. století. Zhoršující se stav střechy vyvrcholil propadem její části na jaře 2014.

O využití nádražních budov na Osoblažské úzkokolejce usiluje obecně prospěšná společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha, kterou před rokem založily obce okolo trati. Společnost jedná se Správou železniční dopravní cesty o převzetí budov a jejich vhodném využití. Nádražní budova v Horních Povelicích pro svůj opravdu neutěšený již nebyla v oblasti zájmu. Nyní je třeba zachránit ostatní budovy, které jsou v lepším, ale zhoršujícím se stavu.

foto Zuzana Mruzíková

Horní Povelice byly původně zastávkou s nákladištěm. Odbočovala zde manipulační kolej o délce postačující na odstavení jednoho vagónu a pyšnila se tak titulem nejkratší manipulační koleje na síti státních železnic. Manipulační kolej nebyla již dlouhá léta používána, a proto byla při údržbě trati v srpnu roku 2008 snesena. Ke stanici patřily ještě dřevěné veřejné záchodky a čekárna. Kdy byly zlikvidovány dřevěné záchody nám není známo, ale dřevěná čekárna zůstala stát v jakési provizorní formě dosud. Po Novém roce by se měla upravit tak, aby sloužila jako přístřešek pro cestující.

Zřícení čekárny

Dřevěná čekárna nakonec o mnoho déle než staniční budova nevydržela. Chatrná dřevěná stavba nevydržela silné poryvy větru a v noci z pátku na sobotu 10. ledna se zřítila.

foto Studio STA

Stavba nové čekárny

V druhé polovině ledna začala výstavba nové čekárny. Dokončena byla v polovině března včetně nové dlažby k nástupišti.

foto Zuzana Mruzíková, Vladimír Pecha, Pavel Schreier