Začátek sezóny 2014

 

Během pouhého měsíce se na Osoblažce událo hned několik zajímavých věcí. Následující fotoreportáž má za úkol tyto věci přiblížit.

„Rešica“ U46.002 zpět na osoblažských kolejích

Po téměř tříletém odstavení se na koleje osoblažské úzkokolejky vrátila parní lokomotiva U46.002 přezdívaná „Rešica“. Stalo se tak v zamračený deštivý čtvrtek 7. května. Lokomotiva byla převezena z Krnova a v dopoledních hodinách sjela z vagónu na čelní rampu v Třemešné ve Slezsku. Po té se „aklimatizovala“ při jízdě do Liptaně a zpět.

Následující den, ku příležitosti slavnostního zahájení turistické sezóny na Osoblažsku (viz níže), stanula „Rešica“ v čele vlaku společně s větší U57.001 směřujícím z Třemešné do Osoblahy. Zde byla odstavena v místním depu a vyčkávala na své letní nasazení.

Rumunská lokomotiva oslavila letos 10 let od svého znovuzrození ve Slezsku. Právě „Rešica“ zahajovala provoz výletních parních vlaků na Osoblažské úzkokolejce v listopadu 2004.

foto Pavel Schreier

Slavnostní zahájení turistické sezóny na Osoblažsku

Ve čtvrtek 8. května byla v Třemešné ve Slezsku slavnostně zahájena turistická sezóna na Osoblažsku. Před parním vlakem vítala návštěvníky stylově s chlebem a solí děvčata v krojích z ostravského Slezského souboru Heleny Salichové. K poslechu hrála kapela Gigiband. To vše pod taktovkou Klubu přátel osoblažské úzkokolejky a Mikroregionu Osoblažsko. Vrcholem bylo slavnostní představení nového loga Mikroregionu Osoblažsko přímo na parní lokomotivě U57.001.

V Osoblaze se poprvé představil Osoblažský cech. Ve stáncích se prezentovalo Osoblažsko a jeho výrobky, zábavu zařídil například Přemyslovský dvůr svým vystoupením nebo již tradiční projížďky na koních. Největší novinkou bylo nabízené občerstvení včetně posezení přímo na nádraží.

Občerstvení a posezení včetně zábavy pod taktovkou Osoblažského cechu je nově součástí každé jízdy parního vlaku Slezských zemských drah po celé léto.

Jízda parního vlaku byla využita k již zmiňovanému převozu parní lokomotivy „Rešica“ do Osoblažského depa, kde byla po celou sezónu deponována a připravena ke svému nasazení.

Obsáhlejší reportáž ze zahájení sezóny s více fotografiemi naleznete v článku Studia STA.

foto Studio STA a Pavel Schreier

Stavební práce v Třemešné ve Slezsku

Než se naplno rozběhnul provoz výletních vlaků SZD, byla v Třemešné ve Slezsku realizována dlouho plánovaná výluka probíhající ve dnech 12. – 29. května. Do provozu pravidelných vlaků Českých drah nijak nezasáhla. Předmětem výluky byly stavební práce v zadní části stanice, které na dva týdny znemožnily případné vypravení vlaku Slezských zemských drah.

První stavbou byla oprava odstavné koleje 3u, která byla dlouhodobě vyloučena pro svůj nevyhovující stav. Po opravě opět slouží k odstavování vozidel obou zdejších dopravců.

Druhou stavbou byla oprava objektu velice důležitého pro provoz vlaků Slezských zemských drah. Tímto objektem je prohlížecí kanál před vodárnou a depem SZD, jehož technický stav se dlouhodobě zhoršoval. Kanál je používán k prohlídkám a údržbě vozidel a také k vysypávání popela z parních lokomotiv.

foto Marek Neděla a Pavel Schreier

Piknik kolejowy v Raclawicach Sląskich

Šestý ročník železničního festivalu „Koleją po pograniczu polsko-czeskim” (Železnicí v polsko-českém příhraničí) se konal ve dnech 7. a 8. června na nádraží v Raclawicach Sląskich nedaleko Osoblahy. Tradičně se letos zúčastnili i Klub přátel osoblažské úzkokolejky, Sičova drobná železnice a webový portál Železnička.net.

Na programu byla výstava železničních vozidel a dvou modelových kolejišť, možnost svezení drezínami nebo na modelu parní lokomotivy 310.017 v měřítku 1:8. Již podruhé se zde objevila parní lokomotiva Ty42-24 železničního muzea v polských Pyskowicích. Program byl zpestřen sobotní jízdou fotovlaku složeného ze zmiňované parní lokomotivy a dobových nákladních vozů v trase Wroclaw – Brzeg – Nysa – Glucholazy – Raclawica Sląskie.

foto Pavel Schreier a Jan Štefek

Odvoz dalších vozidel z Osoblažky do Muzea ČD

V zimě se s osoblažskými kolejemi rozloučila lokomotiva 705 916. Zamířila jako výstavní exponát do muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka. Aby byla úzkorozchodná muzejní sbírka v Lužné kompletní, následovaly lokomotivu v červnu další typická vozidla z Osoblažky.

Ve čtvrtek 12. června byl na transportní vůz naložen vagón Balm/ú 667. Dle posledního nového označení Btu 55 54 28-29 908-8. V soupravě určené k odvozu byl řazen i vysokostěnný dvouosý vagón řady Es, na který byly jeřábem naloženy dva podvalníky, z každého zdejšího typu jeden (trebišovský a popradský). V odpoledních hodinách souprava vedená lokomotivou 714 029 opustila Třemešnou a zamířila do Olomouce.

V pátek 13. června byl v Olomouci sestaven konvoj vozidel mířících z Moravy do Muzea ČD. Mimo zmíněná osoblažská vozidla obsahoval také parní lokomotivu 433.001 a veden byl historickou motorovou lokomotivou 751 004. Přeprava celého konvoje proběhla v sobotu 14. června.

foto Marek Neděla a Michal Štrublík