Mimořádnosti léta 2015

 

Extrémní počasí, které sužovalo naši zemi po celé léto si i v provozu výletních vlaků na Osoblažské úzkokolejce vyžádalo několik mimořádných opatření.

Nocování „Malého štokra“ v Osoblaze

Ve dnech 19.7. – 1.8. byl ve stanici Třemešná ve Slezsku znemožněn přejezd vozidel do výtopny Slezských zemských drah. Lokomotiva U57.001 tak strávila celé dva týdny na druhé straně trati, ve výtopně v Osoblaze. Provoz parních vlaků tak byl obohacen o celkem čtyři strojní jízdy z Třemešné do Osoblahy (v neděli v podvečer) a zpět (v pátek večer).

Takovéto strojní jízdy se pravidelně konaly v letech 2005 a 2006, kdy v Třemešné ještě nestála výtopna a „Rešica“ se tak přes týden schovávala mezi „TU-čky“ v Osoblaze. Pro  „Malého štokra“ bylo letos toto nocování premiérou.

foto Pavel Schreier

Zákaz jízdy parních lokomotiv kvůli extrémního sucha

V měsíci srpnu se většinou naše parní vlaky těší největší návštěvnosti. V letošním roce nám bohužel statistiky návštěvnosti naboural nařízený zákaz jízdy parních lokomotiv.  S ohledem na přetrvávající suché, teplé počasí a extrémní nárůst požárů lesních, polních a travních porostů vyhlásil v úterý 4. srpna Krajský úřad Moravskoslezského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území celého kraje.

S tím souvisel také zmiňovaný zákaz jízdy parních lokomotiv. Z tohoto důvodu byly výletní vlaky Slezských zemských drah celkem 4 víkendy (od soboty 8.8. do neděle 30.8.) vedeny historickou motorovou lokomotivou „Faur“ TU 38.001. Jelikož ani „Fauru“ nedělá traťová služba v takovém horku dobře, byla souprava výletního vlaku odlehčena o Generátorový vůz a Pivní vagón.

Kromě osmi pravidelných turistických vlaků Třemešná – Osoblaha a zpět, vezl „Faur“ také speciální vlak na dožínky z Osoblahy do Slezských Rudoltic v sobotu 15. srpna a Strašidelný večerní vlak z Třemešné do Sl. Rudoltic v sobotu 22. srpna.

Zákaz jízdy parních lokomotiv byl zrušen v odpoledních hodinách v pátek 4. září. V sobotu 5. září se tak po měsíci Osoblažskem opět rozléhal zvuk parní píšťaly.

foto Pavel Schreier, Zdeněk Morávek