Oprava nádraží Slezské Rudoltice

 

Rok 2018 byl pro úzkokolejku přelomový. Po bezmála 15 letech úvah, plánů a snah byl dokončen převod nádražních budov na Osoblažce z majetku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) do majetku obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha, kterou založili v roce 2014 obce podél trati.

Tento převod v lednu 2018 schválila Vláda ČR a následně během roku byla podepsána konečná kupní smlouva ve výši přibližně 1,65 milionu Kč. Celkem bylo převedeno 23 budov, staveb, objektů a 32 pozemků podél celé trati včetně samotných 5 staničních budov (Liptaň, Slezské Rudoltice, Koberno, Bohušov a Osoblaha). Slavnostní předání klíče od budov na Osoblažce proběhlo 8. května 2018 v rámci zahájení sezony. Klíč předal ředitel SŽDC oblastního ředitelství Ostrava Ing. Macho do rukou starosty Slezských Rudoltic Ing. Pargače, který zastupoval společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha.

Na tento převod navázala žádost o individuální dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 7 milionů Kč. Tato dotace byla zastupitelstvem Moravskoslezského kraje schválena v červnu. Předmětem byl odkup budov od SŽDC, komplexní rekonstrukce železničního stavědla v Třemešné pro účely zázemí zaměstnanců Slezských zemských drah a taktéž komplexní rekonstrukce staniční budovy Slezské Rudoltice.

Obě stavby byly dokončeny do oslav 120 let Osoblažské úzkokolejky a slavnostně byly otevřeny za účasti náměstků Moravskoslezského kraje pánů Krkošky a Kanii v průběhu oslav dne 28. září 2018.

foto Pavel Schreier a Pavel Horna

Rekonstrukce dalších budov by měla následovat v příštích dvou letech. Společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha se bude snažit využít dotace v rámci česko-polského přeshraničního fondu Interreg V-A.

Není bez zajímavosti ani to, že rekonstrukce stavědla v Třemešné a nádraží ve Slezských Rudolticích proběhla v rekordním čase necelých 3 měsíců. Práce začaly v červnu ihned po schválení dotace z Moravskoslezského kraje a vyřízení nezbytné administrativy. Ukončeny byly doslova v předvečer oslav 120 let Osoblažské úzkokolejky ve čtvrtek 27. září 2018. Za tento rekordní čas je třeba poděkovat nejen starostovi Slezských Rudoltic ale i stavební firmě, která práce prováděla a dodavatelům, kteří se podíleli zejména na detailech a restaurátorských pracích.