Prvorepublikové parní léto

 

V rámci oslav 100 let od vzniku Československé republiky se také Osoblažská úzkokolejka jeden víkend zahalila do prvorepublikového hávu. Stalo se tak v sobotu 30. června.

Program akce začal již v 10:00 na nádraží v Třemešné ve Slezsku. Až do odjezdu vlaku z Třemešné do Osoblahy na nástupišti vyhrávala kapela Down Beat Dixieland Band. Parní vlak následně přímo na nádraží v Třemešné v 10:45 vypravil stylový prvorepublikový výpravčí. I ve vlaku cestující doprovázela výše zmíněná kapela. Atmosféru navozovali také dobově odění cestující a samozřejmostí byli průvodčí v dobových uniformách.

Další aktivitou, navazující na První republiku byla komentovaná prohlídka Po stopách staré Osoblahy, kterou zorganizovalo Osoblažské Retromuzeum. Prohlídka návštěvníky zavedla do částí tohoto městečka povětšinou zaniklých díky válce. Prohlídka byla ukončena v místním Retromuzeu, které se specializuje na historii Československa a Osoblažska. Rodiče s dětmi si mohli navíc opéct špekáček na místní muzejní zahradě.

Na nádraží probíhal program s panem výpravčím. Děti si mohly v rámci soutěží a her přikládat do kotle parní lokomotivy, malovat vlastní lokomotivy a vagóny nebo zkusit vědomostní kvíz o úzkokolejce. Během celého programu na nádraží zároveň vyhrával Down Beat Dixieland Band prvorepublikově laděnou hudbu.

foto Pavel Schreier, Pavel Horna a Eva Stejskalová