Zámek Dívčí Hrad

 

Původní hrad byl postaven nad říčkou Osoblahou ve 13. století leníky olomouckého biskupa a první písemná zmínka o něm je v roce 1267.

Hrad procházel častým střídáním pánů a majitelů. Za česko-uherských válek byl obležen vojsky Matyáše Korvína a po krátké době dobyt a pobořen. V roce 1535 se stali majiteli hradu páni z Vrbna a v roce 1571 se dostal do rukou zpět olomouckému biskupovi. Nakonec byl hrad v roce 1580 obydlen a zrekonstruován na zámek. Největší rozmach zažil zámek za Jana staršího Sedlnického z Choltic, tehdy dostal zámek renesanční ráz. Kvůli aktivní podpoře stavovského povstání v roce 1622 bylo panství Sedlnickým z Choltic odebráno a darováno arciknížeti Karlovi, velmistru řádu německých rytířů, po jeho smrti připadl zámek řádu.

V roce 1768 získal Dívčí hrad řád johanitů, později maltézský řád, který zde zřídil svou komendu, v jeho držení zůstal zámek spolu se statkem i po roce 1918. Za druhé světové války byl zámek dělostřeleckými zásahy značně poškozen a v roce 1953 převzal správu zámku ONV v Krnově a od roku 1962 n. p. Zdravotnické zásobování Praha, závod Ostrava. Dnes je uzavřen a plánuje se jeho otevření veřejnosti.

Od nádraží k zámku sice nevede turistická stezka, ale díky umístění zámku na kopečku ho nepřehlédnete. Od nádraží se dáte doprava přes železniční přejezd a poté stále rovně, až dojdete přímo k zámku. Cesta od nádraží je dlouhá asi 1,5 km.

Mapa


Související odkazy

Přírodní památka Oblík

Přírodní památka Oblík