Zámek Pielgrzymów/Pelhřimovy

 

Zámek v Pielgrzymówie/Pelhřimovech najdeme vedle obecní cesty, která spojuje obec s Polskem, konkrétně s polskou obcí Dobieszów (česk. Dobešovy) u místní říčky Trója (pols. Troja) , která protéká středem obce a dělí jí od roku 1742 na nejdříve pruskou a rakousko-uherskou část a dnes na dobrovolníky obnovované české Pelhřimovy a polský Pielgrymów. Z české strany se zde dá dostat po blátivé staré cestě jak z Města Albrechtic tak se Slezských Rudoltic po trase cyklostezky č. 6116.

Budova zámku je patrová typická barokně-klasicistní stavba, která byla postavena na obdélníkovém půdorysu s dvěma výstupy na předních bocích. Hlavní průčelí směřuje k východu, střední část je navíc zvýrazněna drobným přesahem dopředu a trojúhelníkovým štítem.

Historie tohoto místa sahá až do 16. století, kdy na místě zámku stával pravděpodobně opevněný hrad, který byl v letech 1660 – 1690 přestavěn na zámek Václavem z Oppensdorfu. Krom zámku byla vybudována zámecká kaple, která od roku 1945 leží na české straně vinou úpravy státní hranice. Zámek vlastní od roku 1978 pan Ryszard Brzezinski, který ho postupně opravuje.

K zámku přiléhá z východu a jihu zámecký park, ve kterém můžeme najít pozoruhodné až 200 let staré stromy jakožto např. jinany, duby, platany, tulipánovníky, sekvoje, čtyři druhy magnólie, pět druhů šeříku, kaštany nebo akáty. Hlavní dřevinou je ovšem lípa. Toto zajímavé seskupení flóry vytváří z parku zajímavé místo.

Krom návštěvy zámku doporučujeme ještě navštívit na polské straně ruiny kostela sv. Josefa s přilehlou moderní kapličkou, která neznalé návštěvníky může zaskočit, jelikož v každou celou hodinu ve dne zde „odbíjí“ z místních reproduktorů nahrávka skutečného odbíjení zvonů. Na české straně doporučujeme navštívit postupně dobrovolníky obnovovaný kostel sv. Jiří.

Mapa