Zřícenina hradu Burkvíz

 

zřícenina hradu BurkvízKdy hrad vznikl není možno jednoznačně doložit kvůli chybějícím písemným zmínkám. Archeologický výzkum však jeho existenci odhadl od druhé poloviny 13. století až do poloviny 14. století. Vznikl tedy v době kolonizace Slezska a nejspíše tvořil centrum zdejšího kraje. Nedá ovšem vyloučit, že hrad nevznikl už dříve.

Roku 1050, za vlády knížete Břetislava I., je totiž zmiňován hrad Lugswalde (později hrad Albrechtice), který měl střežit severní moravské hranice. Hrad zanikl v roce 1474, kdy k němu přitáhl se svým vojskem Matyáš Korvín. Burkvíz byl v té době totiž majetkem Jiřího Stoše z Kounic, majitele albrechtického panství a přívržence Jiřího z Poděbrad. Po dvou dnech obléhání byl hrad dobyt. K jeho obnově poté už nedošlo.

V současné době se na vrchu Oldřichov nacházejí pouze zbytky valů a zdí, které již skoro pohltila okolní vegetace, jde zde ovšem krásný výhled do kraje.

Nejlepší přístup k zaniklému hradu je po luční a lesní cestě z Vraclávku.

Mapa


Související odkazy

Ubytování v Městě Albrechticích

Ubytování v Městě Albrechticích

Stravování v Městě Albrechticích

Stravování v Městě Albrechticích

Turistika v Městě Albrechticích

Turistika v Městě Albrechticích

Rozhledna Hraniční vrch

Rozhledna Hraniční vrch