Městský turistický okruh Město Albrechtice

 

Asi 25 km dlouhý okruh postupně vznikal mezi léty 2010 až 2013 a byl otevřen v první polovině roku 2014. Má 5 základních stanovišť: Poutní hora – hradiště Burkvíz – Linhartovský zámekrozhledna na Hraničním vrchu a Dubí vrch.

okruh

Část okruhu, která propojuje zámek Linhartovy a rozhlednu na Hraničním vrchu, vede při státní hranici podél toku Opavice. Poté, co se pokocháte rozhledem do okolní krajiny, seběhnete z kopce nad obec Biskupice, kde Vás na rozcestí U kapličky (při silnici z Města Albrechtic do Piskořova) upoutá polní kaple.

Odtud Vaše kroky povedou skrze lesy nad Rudíkovy (místní část Třemešné), kde se cestou můžete zastavit u Krtečkovy studánky. Pokud sem zavítáte na přelomu jara a léta, můžete podél lesních cest spatřit desítky kvetoucích okrotic dlouholistých a možná i některý z dalších druhů našich orchidejí.

Když pak seběhnete z kopce do osady, minete první z drobných sakrálních památek v osadě a poté co překonáte silnici 57 a budete pokračovat další částí osady, minete druhou kapličku.

Za osadou okruh navazuje na naučnou stezku Dubí vrch. Ta Vás zavede k zámečku (Nový zámek) na začátku Hynčic. Přejdete silnici 453, vydáte se podél Opavice a budete pokračovat lesem k Poutní hoře, kde Vás čeká druhá naučná stezka. Nad Českou Vsí Vás okruh na chvíli vyvede z lesů, do kterých se vrátíte po přejetí silnice spojující Českou Ves a Žáry. Minete nedaleký vrch Hraničná, přejdete přes silnici vedoucí od Burkvízu a pokračujete k rozcestí pod zříceninou Burkvíz, odkud vede odbočka ke zřícenině. Po návratu od odbočky budete pokračovat kolem Hradního vrchu lesy zpět do Linhartov.

Více o okruhu najde také zde.