Úzkokolejka – turistický cíl/Kolejka wąskotorowa – cel turystyczny

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření společného českopolského turistického cíle – významného technického dědictví. Úzkokolejná dráha jako pozůstatek průmyslové historie regionu, spojuje řadu atraktivních objektů, které se po opravě zpřístupní veřejnosti bez ohledu na hranici. Rekonstruované objekty, úzkorozchodná dráha a další zajímavosti podél ní vytvoří společnou mezinárodní turistickou trasu.

Tisková zpráva k zahájení prací na projektu na Osoblažské úzkokolejce: odkaz na zprávu

Celková hodnota projektu: 1 227 802,08 EUR
Hodnota spolufinancování z EFRR: 1 043 631,77 EUR

Vedoucí partner: Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.
Partner projektu: Gmina Kuźnia Raciborska

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267

Projekt je spolufinancován Evropskou unii z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska