Dub 252018
 

Přelomovou událost nejen na Osoblažsku, ale také v rámci České republiky hodlají ve sváteční úterý 8. května představit obce a nadšenci okolo úzkokolejky Osoblažky. Po čtyřech letech byl završen převod pozemků a nádražních budov z majetku Správy železniční dopravní cesty do vlastnictví obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha, kterou založily obce Liptaň, Slezské Rudoltice, Bohušov a Osoblaha. Tento významný milník bude prezentován právě při příležitosti výjezdu prvního parního vlaku do nové turistické sezóny.

Slavnostní akce začíná od 10 hodin na nádraží v Třemešné ve Slezsku „Z rukou zástupců Správy železniční dopravní cesty bude předán starostům obcí podél Osoblažské úzkokolejky symbolický klíč od nádražních budov. Obce také budou prezentovat své vize na revitalizaci budov.“ Bude tak završen proces, jehož začátky se datují do roku 2004, kdy byla zpracována první studie na prodej a následnou revitalizaci nádražních budov“ zmiňuje proces prodeje a záchrany nádražních budov Pavel Schreier ze Slezských zemských drah.

Pro turisty jsou dále na nádraží připraveny stánky s informacemi a prezentací produktů a akcí v nastávající turistické sezóně. Budou moci shlédnout umění Osoblažské paličkované krajky nebo si prohlédnout nová elektrokola a další turistické věci, které tento rok nově zapůjčuje krnovské Turistické informační centrum.“ V rámci spolupráce Slezských zemských drah a města Krnov budou moci turisté převézt zapůjčená krnovská elektrokola v našem parním vlaku zadarmo jako motivaci dojet až k nám na Osoblažsko“, zmiňuje novinky v turistické sezóně David Chovančík, předseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky. Nebude chybět ani Slezský soubor Heleny Salichové, který se pokusí navodit dobovou atmosféru. Symbolické vypravení parního vlaku do nové sezóny pak proběhne v 10:45, kdy se parní vlak vydá na svou první letošní cestu do Osoblahy.

Do Osoblahy parní vlak dorazí v 12:03. I zde na návštěvníky čeká doprovodný program. „Máme zde připraveno občerstvení a stánky s místními produkty“, láká na pestrou a lokální nabídku Chovančík. Prezentovat se zde bude sociální podnik Sladké Osoblažsko, který bude nabízet své různorodé marmelády a dále také bylinkový ranč Majoránek z Horních Povelic, který naopak odprezentuje výrobky z bylin a plodů Osoblažska. Nebude chybět ani tradiční stánek Osoblažské paličkované krajky, kde si můžete vyzkoušet paličkovaní. Návštěvník bude mít také možnost projížďky na koních z Minifarmy Osoblaha. V samotné Osoblaze můžete dále navštívit Osoblažské Retromuzeum, místní koupaliště nebo zachovalý Židovský hřbitov. Parní vlak zpět odjíždí v 15:10 a do Třemešné se vrátí v 16:39.

Turistická sezóna na Osoblažsku nabízí nové akce, výstavy či soutěže

„Zahájení sezóny je jednou z prvních akcí a má za cíl zpropagovat co nového čeká turisty na Osoblažsku“, představuje již tradiční akci Chovančík a ihned přidává další akce, které následují. V sobotu 12. května zahajuje zámeckou sezónu zámek Linhartovy. Zde se můžeme těšit na nové expozice papírových modelů hradů a zámků či retrohraček z Ostravy nebo autíček z Krnova. Další sobotu, 19. května můžete naopak navštívit zámek Slezské Rudoltice, kde je připraven Svatováclavský koncert. Zámek ve Slezských Rudolticích má navíc otevřeno již v květnu, a to o sobotách, nedělích a svátcích od 10 do 17 hodin s polední přestávkou.

Samotná letní sezóna začíná na Osoblažsku v červnu. Od 1. června můžete hrát společně s krnovským infocentrem hru Brány Jeseníků. Když objedete na Krnovsku nebo Osoblažsku čtyři určené atraktivity, můžete získat limitovanou turistickou známku a k tomu i jednu se zajímavých cen! Cestu můžete zahájit hned první červnovou sobotu 2.6., kdy je pro děti na Osoblažce připraven Pohádkový parní vlak s loupežníkem Hotzenplotzem.  Tomu bude v Osoblaze odhalena socha jako připomínka, že Hotzenplotz je nejen jméno známého raubíře, ale také německý název městečka Osoblaha. V sobotu 16. června je připraven na náměstí v Janově tradiční Janovský jarmark a na konci června v sobotu 30.6. bude na úzkokolejce vypraven parní vlak ku příležitosti Prvorepublikového léta s parou.

Následně během letní sezóny je připraveno nejen na úzkokolejce mnoho akcí. Za všechny zmiňme třeba Velký lukostřelecký turnaj v sobotu 14. července se speciálními parními vlaky nebo Dožínky v sobotu 18. srpna, kde speciální parní vlaky také nebudou chybět. Prázdniny budou uzavírat dva večerní parní vlaky na akce do Slezských Rudoltic a Bohušova. Nebude chybět ani vlak plný chutí na Gastrofestival do Osoblahy první zářijovou sobotu.

Vrchol sezóny a největší parní akci ale zažije Osoblažsko až na konci září, kdy Osoblažská úzkokolejka oslaví výročí 120 let od výjezdu prvního vlaku. Tento dvoudenní festival plný páry si zapište do kalendáře – pátek a sobota 28. a 29. září!

Záchrana budov byla pro obce výzva

Na Osoblažské úzkokolejce se nachází kromě nádraží v Třemešné celkem 5 dalších nádražních budov. „Již první nadšenci v roce 2004 si nechali zpracovat studii na revitalizaci nádražních budov a začali jednat s tehdejšími Českými drahami. Následně nádražní budovy v rámci transformace přešly do majetku Správy železniční dopravní cesty. Celé roky se řešilo, jak získat budovy a shromažďovali se podklady a informace o možnostech jejich převodu zmiňuje těžké začátky Chovančík. V roce 2014 přešla iniciativa z nadšenců na obce ležící na trati, které se sdružily do obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodné dráha. Cílem bylo získat nádražní budovy a další nemovitosti, které již dlouhodobě nesloužily potřebám provozu vlaků na trati a zabránit tak jejich chátrání a devastaci.  Výrazným impulsem této iniciativy obcí bylo zbourání zchátralé nádražní budovy v Horních Povelicích koncem roku 2014. Obce následně získaly finanční prostředky z fondu NADACE ČEZ na zpracování studie proveditelnosti revitalizace nádražních objektů a zčásti i na projekty jejich obnovy.  Prodej budov nakonec v lednu 2018 schválila vláda ČR a dnes se již dolaďují poslední detaily prodeje včetně finančního zajištění.  

“Nádražní budovy chceme rekonstruovat do původní podoby, aby tak reprezentovaly náš malebný kraj. Nechceme již, aby hyzdily okolí a my se za ně museli spíše stydět“, dodává Mojmír Pargáč, starosta obce Slezské Rudoltice. Završení symbolického předání klíče tak není konec, ale spíše nový začátek pro nádražní budovy na Osoblažsku.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.