Pro 062018
 

Splněný sen, velké nadšení i hromada práce pro věc, která se nakonec podařila. I tak se dá charakterizovat rok 2018 na Osoblažské úzkokolejce. Po skoro 15 letech se povedlo získat nádražní budovy do rukou obcí, na což navazovala ihned rekonstrukce první nádražní budovy ve Slezských Rudolticích společně s novým provozním zázemím v Třemešné. Slavnostní prezentace při oslavě 120 let Osoblažské úzkokolejky se stala slávou pro celé Osoblažsko, které společně ukázalo, že jistě do budoucnosti nechce být jen krajem na konci světa. Podařil se i návštěvnický rekord, kdy se parními vlaky svezlo 6 467 návštěvníků. Osoblažská úzkokolejka tak opět ukázala, že je důležitou součástí regionu.

Budovy konečně v majetku obcí

Vše začalo již v květnu. V rámci již tradičního slavnostního zahájení turistické sezóny na Osoblažsku, které se konalo 8. května, předal samotný ředitel ostravského Oblastního ředitelství Správy železniční dopravy Ing. Macho symbolický klíč od nádražních budov do rukou starosty Slezských Rudoltic Ing. Pargače.

„Již první nadšenci v roce 2004 si nechali zpracovat studii na revitalizaci nádražních budov a začali jednat s tehdejšími Českými drahami. Následně nádražní budovy v rámci transformace přešly do majetku Správy železniční dopravní cesty. Celé roky se řešilo, jak získat budovy a shromažďovaly se podklady a informace o možnostech jejich převodu“ zmiňuje těžké začátky David Chovančík, předseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky. Společně s dalšími nadšenci udržovali myšlenku získání nádražních budov mnoho let.

 V roce 2014 přešla iniciativa z nadšenců na obce ležící na trati, které se sdružily do obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodné dráha. Cílem bylo získat nádražní budovy a další nemovitosti, které již dlouhodobě nesloužily potřebám provozu vlaků na trati a zabránit tak jejich chátrání a devastaci.  Výrazným impulsem této iniciativy obcí bylo zbourání zchátralé nádražní budovy v Horních Povelicích koncem roku 2014. Obce následně získaly finanční prostředky z fondu Nadace ČEZ na zpracování studie proveditelnosti revitalizace nádražních objektů a zčásti i na projekty jejich obnovy.  Prodej budov nakonec v lednu 2018 schválila vláda ČR a v srpnu byla podepsána kupní smlouva.

„Velkou pomocí byla vstřícnost kraje, který poskytl individuální dotaci ve výši 8 milionů korun. Díky této dotaci mohl být finančně zajištěn celý odkup nádražních budov včetně rekonstrukce nádraží Slezské Rudoltice do prvorepublikové podoby společně s rekonstrukcí bývalého železničního stavědla v Třemešné pro účely provozního zázemí“ říká starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač.

Rekonstrukce nádraží ve Slezských Rudolticích a stavědla v Třemešné proběhla v rekordním časem od června do září a obě budovy byly slavnostně uvedeny do provozu při oslavách 120 let Osoblažské úzkokolejky v sobotu 28. září. Pásku slavnostně přestřihli náměstci hejtmana Ing. Krkoška a Ing. Kania, kteří mají na starosti cestovní ruch a finance.

Letní sezónu parních vlaků neohrozilo ani sucho

Nadšenci museli během celé sezóny řešit nejen blížící se oslavy 120 let a běžné provozní záležitosti, ale také problémy se suchem. To po několika letech opět zasáhlo nejen Osoblažsko, ale celý Moravskoslezský kraj. Vše nakonec gradovalo vyhlášením Období zvýšeného rizika vzniku požáru s potřebnými opatřeními. Ve standardním případě by musel být okamžitě zastaven provoz parních vlaků. Díky vstřícnosti Moravskoslezského kraje, Hasičského záchranného sboru MSK a Hasičské služby SŽDC se nakonec našel schůdný kompromis a parní vlaky na Osoblažce mohly být v provozu i během sucha. Obce podél trati poskytly hasičské vozy a nadšenci v nejkrizovějších úsecích strážili během průjezdu parního vlaku trať a okolí před případným zahořením.

Oslavy se nakonec vydařily

 Právě oslavy 120 let Osoblažské úzkokolejky byly výzvou nejen pro nadšence, ale i pro obce podél trati. Díky pěknému počasí nakonec akci navštívilo více než tisíc lidí. „Každá obec připravila nějaké vystoupení na svém nádraží v rámci slavnostního vlaku, který vyjížděl v sobotu dopoledne z Třemešné. Zvláště bohatý program poté připravili Slezské Rudoltice a Osoblaha. Na cestující čekaly kapely, zabíjačka, stánky s regionálními produkty nebo výstava zemědělské techniky. Tento dvoudenní festival plný páry oživil celé Osoblažsko. Z Ostravy dokonce na Osoblažsko přijel speciální přímý parní vlak“ zmiňuje průběh akce Pavel Schreier ze Slezských zemských drah.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.