Čvc 162020
 

Společnost Slezské zemské dráhy, která provozuje výletní parní vlaky na Osoblažské úzkokolejce, se na počátku července stala členem Klastru cestovního ruchu.

Hlavním cílem Klastru cestovního ruchu je podpora a kooperace v rámci konkurenceschopných aktivit cestovního ruchu v destinacích České republiky. Mezi další cíle patří zejména podpora a zvyšování kvality služeb cestovního ruchu, vzájemné synergické propojování aktérů cestovního ruchu nebo podpora inovací i komunikace se sektorem veřejné správy, včetně poradenství při tvorbě legislativy cestovního ruchu.

Klastr cestovního ruchu je také členem Fóra cestovního ruchu, které je nezávislou komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, založené nejvýznamnějšími subjekty v cestovním ruchu.

Slezské zemské dráhy věří, že síťování a spolupráce aktérů v cestovním ruchu je tou nejlepší cestou, jak cestovní ruch posunout dál – zvláště v této nelehké době.