Čvc 152020
 

V pondělí 13. července se uskutečnilo v Ostravě první setkání partnerů projektu „Úzkokolejka – turistický cíl“. Setkání mělo charakter prvního setkání při startu projektu. Zúčastnili se ho zástupci společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha a obce Kuźna Raciborska.

Společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha již od roku 2016 připravovala se svým polským partnerem obcí Kuźnia Raciborska společný projekt na opravu a využití budov na Osoblažské úzkokolejce a na historické stanici úzkorozchodné dráhy v polských Rudach u Ratiboře. Projekt byl následně vybrán pouze jako náhradní.

V roce 2020 byli partneři informováni o možnosti realizace projektu. Byl upraven finanční rámec a jednotlivé položky projektu. V červnu byla podepsána smlouva a od 1. 7. 2020 projekt začal běžet.

Zatímco Osoblažská úzkorozchodná dráha bude zejména rekonstruovat nádraží Liptaň, Koberno, Bohušov a Osoblaha a přednádražní prostor ve Slezských Rudolticích, tak polský partner obec Kuźnia Raciborska z finančních prostředků využije halu opravny vagónů a lokomotiv na historické stanici úzkorozchodné dráhy v Rudach tzv. „Wagonowniu“ a promění jí v multimediální centrum. Dalšími výstupy projektu budou např. společné propagační materiály a videa. Ukončení projektu je stanoveno na 30. 9. 2022.

Hlavním cílem projektu je vytvoření rozsáhlého turistického cíle, který spojuje problematika úzkokolejné dráhy.

Celková hodnota projektu: 1 227 802,08 EUR
Hodnota spolufinancování z EFRR: 1 043 631,77 EUR

Realizováno v rámci projektu „Úzkokolejka – turistický cíl“, registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko.