Srp 052020
 

V pátek 31. července 2020 se v Kysuckém muzeu v Čadci uskutečnilo první přípravné pracovní setkání s vedoucím partnerem projektu „Kolejnice nás spojují“Kysuckým muzeem v Čadci.

Prvního setkání se zúčastnili ředitelé a manažeři obou institucí, na kterém spolu s historikem z dokumentačního centra lesních železnic na Slovensku probrali možnosti spolupráce a participace na plánoveném přeshraničním projektu z Fondu mikroprojektů Euroregionu Bílé Karpaty v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SK-CZ, zaměřeného na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Kysucké muzeum v Čadci představilo Slezským zemským drahám, které provozují parní vlaky na Osoblažské úzkokolejce, svojí vizi obnovy stanice Chmúra na Historické lesní úvraťové železnici ve skanzenu na Vychylovce, přičemž se zároveň předběžně naplánovali měkké aktivity v podobě mezinárodní prezentace železnic na obou stranách hranice. Společné se Slezskými zemskými dráhami jakožto hlavním přeshraničním partnerem plánuje Kysucké muzeum v Čadci připravit i společné propagační materiály, které přispějí k zvýšení povědomí o Historické lesní úvraťové železnici ve Vychylovce a Osoblažské úzkokolejce.

Toto setkání představuje začátek užší a dlouhodobější spolupráce mezi institucemi, které spojuje právě historické kulturní dědictví v podobě úzkorozchodné železnice s rozchodem 760 mm. Věříme, že realizací projektu se podaří u návštěvníků z obou stran české a slovenské hranice zvýšit atraktivnost a zájem o tyto technické unikáty.