Pro 152020
 

V neděli 13. prosince vstoupil na síti Správy železnic v platnost nový jízdní řád. Platný bude do 12. prosince 2021. Několik změn se objevilo i na Osoblažské úzkokolejce.

Provoz parních vlaků je naplánován od května roku 2021. Vzhledem k nestálé epidemiologické situaci zveřejníme bližší informace až na jaře. Datum výjezdu prvního parního vlaku zatím nebylo pevně stanoveno.

Pravidelné jízdy parních vlaků z Třemešné do Osoblahy jsou naplánovány od soboty 5. června. Provozní dny zůstávají podobné letem minulým – všechny soboty v červnu, o prázdninách všechny soboty, neděle a svátky, v září pak první tři soboty. Poslední plánovaná jízda je v sobotu 18. září. Tyto parní vlaky budou mít jízdní řád stejný jako loni. Z Třemešné se odjede v 10:45, zpět z Osoblahy v tradičním čase 15:10.

Sezónu 2021 plánujeme ukončit tradičním parním vlakem na Svatomartinské hody do Bohušova na začátku listopadu a Mikulášským parním vlakem na přelomu listopadu a prosince. Vše ale bude záviset na aktuální epidemiologické situaci v regionu.

Jedna větší změna se udála u osobních vlaků Českých drah. Z jízdního řádu zmizely vlaky 20600 a 20601, které jezdily v pracovních dnech mimo školní prázdniny. Z Osoblahy v 3:50 do Třemešné a zpět z Třemešné v 4:50 do Osoblahy. Nově tak z Osoblahy jezdí v pracovní dny a v soboty první vlak v 05:46. Dále došlo k minutovým posunům osobních vlaků vzhledem ke změněné technologii provozu vlaků na lokálních tratích, kde je provoz řízen dle předpisu Správy železnic D3.