Říj 192021
 

Obecně prospěšné společnosti Slezské zemské dráhy a Osoblažská úzkorozchodná dráha v současné době realizují dva přeshraniční projekty se svými „úzkorozchodnými“ partnery z Polska (Gmina Kuźnia Raciborska) a Slovenska (Kysucké múzeum) v rámci programů evropské územní spolupráce INTERREG V-A SK-CZ a CZ-PL. V období podzimu se uskutečnily dvě schůzky s projektovými partnery.


Koľajnice nás spájajú

Dne 15. září 2021 se v Ostravě setkal česko-slovenský projektový tým projektu „Koľajnice nás spájajú“. Vedoucí partner projektu (Kysucké múzeum) informoval hlavního přeshraničního partnera (Slezské zemské dráhy) o jednotlivých procesech a etapách řízení projektu. Podrobně byl prodiskutován schválený rozpočet a následně i povinná publicita. Na závěr byla prodiskutována i otázka další spolupráce v novém programovém období Evropské unie 2021+.

Slezské zemské dráhy v současné době realizují se svým slovenským partnerem Kysuckým múzeem společný projekt, jehož cílem je zvýšení atraktivity kulturního dědictví prostřednictvím rekonstrukce historického osobního vagónu lesní železnice z roku 1916, který bude jezdit po Historické lesní úvraťové železnici ve skanzenu Kysucké dědiny v Nové Bystrici-Vychylovce. Součástí projektu jsou i partnerské akce na obou úzkokolejkách a vytvoření společných propagačních materiálů. Ukončení projektu je stanoveno na 31. 08. 2022.

Kód malého projektu: SK/FMP/6c/06/006
Celková hodnota projektu: 34 991,00 EUR
Hodnota spolufinancování z EFRR: 29 742,35 EUR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Fondu malých projektů Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika


Úzkokolejka – turistický cíl/Kolejka wąskotorowa – cel turystyczny

Dne 13. října 2021 se na radnici v Kuźnii Raciborske setkal česko-polský projektový tým projektu „Úzkokolejka – turistický cíl/Kolejka wąskotorowa – cel turystyczny„. Cílem setkání bylo vzájemné informování partnerů o současném postupu prací a dále také informace o harmonogramu prací v nejbližší budoucnosti včetně finančního rámce.

Osoblažská úzkorozchodná dráha v současné době realizuje se svým polským partnerem obcí Kuźnia Raciborska společný projekt na opravu a využití budov na Osoblažské úzkokolejce a na historické stanici úzkorozchodné dráhy v polských Rudach u Ratiboře.

Hlavním cílem projektu je vytvoření rozsáhlého turistického cíle, který spojuje problematika úzkokolejné dráhy. Osoblažská úzkorozchodná dráha v projektu zejména zrekonstruuje nádraží Liptaň, Koberno, Bohušov a Osoblaha a přednádražní prostor ve Slezských Rudolticích. Polský partner obec Kuźnia Raciborska z finančních prostředků využije halu opravny vagónů a lokomotiv na historické stanici úzkorozchodné dráhy v Rudach tzv. „Wagonowniu“ a promění ji v multimediální centrum. Dalšími výstupy projektu budou např. společné propagační materiály a videa. Ukončení projektu je stanoveno na 30. 09. 2022.

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267
Celková hodnota projektu: 1 227 802,08 EUR
Hodnota spolufinancování z EFRR: 1 043 631,77 EUR

Hodnota úvěru poskytnutého na předfinancování Moravskoslezským krajem: 23 198 376 CZK

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Projekt je předfinancován úvěrem od Moravskoslezského kraje