Lis 222021
 

Tematická akce FAJNE LÉTO s malou párou ukončila již tradiční letní provoz turistických vlaků na úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha.

Kvůli technické závadě na parní lokomotivě Malý štokr U57.001 nemohla tato lokomotiva zasáhnout do letního provozu turistických vlaků. Druhá parní lokomotiva Rešica U46.002 zase na konci roku 2020 díky dotaci Ministerstva dopravy a Moravskoslezského kraje mohla započít plánovanou generální opravu. Na úzkokolejce tak nebyla ani jedna provozní parní lokomotiva, a tudíž jejich práci musela zastoupit lokomotiva motorová TU38.001 s přezdívkou Faur.

I přes všechny nesnáze se ale podařilo vypravit turistické výletní vlaky. První akcí letní sezóny bylo tematické setkání železničních modelářů ve Slezských Rudolticích ve dnech 3. – 6. července. K této akci byly vypraveny speciální vlaky na trase Třemešná ve Slezsku – Slezské Rudoltice a zpět.

Další letní akcí byl Velký víkend s malou párou o prvním srpnovém víkendu 7. a 8. srpna. Na trase Třemešná ve Slezsku – Liptaň a zpět byly vypraveny každý den 3 páry motorových historických vlaků. Na nádraží v Třemešné byl navíc připraven rozšířený tematický program díky řemeslníkům – provozovatelům funkčního modelu parní lokomotivy, kteří na krátkém úseku trati na nádraží vozili návštěvníky. V Liptani pak cestující mohli navštívit rozhlednu Strážnice nebo Bludný balvan.

První zářijový víkend pak patřil hned dvěma tematickým akcím. V sobotu 4. září byl v Osoblaze připraven již jubilejní 10. ročník Gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko. Návštěvníci mohli využít jako vždy i speciální Gastrovlak, který cestující přivezl z Třemešné. Na nádraží v Třemešné a ve vlaku navíc pro cestující čekalo občerstvení připravené Bylinkovým rančem Majoránek z Horních Povelic. Neděle 5. září pak byla ve znamení speciálních vlaků na trase Třemešná ve Slezsku – Liptaň a zpět v rámci propagace projektů podpořených Evropskou unií.

Poslední akcí, která uzavírala letní sezonu bylo FAJNE LÉTO s malou párou. Tematický den na úzkokolejce včetně 3 párů vlaků do Liptaně a zpět oživil nádraží v Třemešné. Krom funkčního modelu parní lokomotivy na rodiny s dětmi čekal bohatý program, který obsahoval hry pro děti, hudební vystoupení, flašinetáře, občerstvení ve vlaku z místních produktů, stánek TECHNOTRASA s propagačními předměty nebo prohlídky celého nádraží včetně provozního zázemí vlaků.

To ale nebylo z letní sezóny vše. Animační pracovníci Slezských zemských drah doprovázeli v červenci, srpnu a září vybrané pravidelné víkendové spoje Českých drah. V historické uniformě průvodčích v těchto spojích dotvářeli historickou atmosféru a ozvláštňovali jízdu vlaku s cílem snažit se zabavit cestující, popřípadě je informovat o vlaku, železnici, místním regionu a možnostech strávení volného času na Osoblažsku. „Tyto víkendové spoje byly turisty velice oblíbené a díky naší propagaci několikanásobně zvýšili standardní obsazenost vlaků.“, podotýká Pavel Schreier ze Slezských zemských drah.

O všech letních víkendech byl navíc na nádraží v Třemešné otevřen Pivní vagón, který zde zajišťoval občerstvení a informace. Obsluhu Pivního vagónu již třetím rokem zajišťuje místní společnost Bylinkový ranč Majoránek z Horních Povelic především prodejem a propagací místních regionálních produktů, který má mezi návštěvníky velmi příznivý ohlas. Přítomní animátoři se účastnili prodeje suvenýrů, informovali o Osoblažsku, železnici, Technotrase i dalším aktivitám Moravskoslezského kraje v oblasti turistického ruchu. S animovaným výkladem i ukázkami provázeli animátoři návštěvníky nádražím Třemešná ve Slezsku a zázemím pro provoz parních vlaků. K vidění byla mimo jiné i rozpracovaná parní lokomotiva Rešica, která prochází již zmíňovanou plánovanou opravou.

Závěr celé provozní sezóny pak tradičně patřil Martinské jízdě v listopadu a Mikulášské jízdě v prosinci. Tyto se bohužel již druhým rokem nekonaly z důvodu zhoršující se pandemie nemoci COVID-19.

Moravskoslezský kraj
Provoz turistických vlaků na úzkokolejce byl podpořen individuální dotací Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v roce 2021“.

Tematická náplň letní sezóny pak byla podpořena v rámci projektu „FAJNE LÉTO, marketingové a infrastrukturní aktivity na Osoblažce“ v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021“.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.