Úno 252022
 

V sobotu 22. února se konal kontrolní den na opravách nádraží na Osoblažce. Zástupci obcí a Slezských zemských drah se seznámili s postupem prací na jednotlivých objektech.

V současné době probíhá oprava střech a oklepání původní omítky. Termín do 30. června 2022 zatím není ohrožen.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267 Úzkokolejka – turistický cíl z prostředků programu INTERREG V-A 2014- 2020 Česká republika – Polsko. Projekt je dále předfinancován Moravskoslezským krajem v rámci individuálního úvěru.

Osoblaha – probíhají práce na střeše a odklapává se omítka
Koberno – budova je staticky zajištěna, nepůvodní přístavba odbourána a probíhají práce na střeše
Liptaň – střecha z břidlice už je hotova, probíhají práce na omítce