Dub 302022
 

Po několika letech příprav a jednání byla zahájena dlouho očekávaná oprava silnice III/45825 „Třemešná k nádraží“.

V rámci opravy dojde např. k položení nového živičného povrchu nebo opravě odvodnění (to již probíhá – viz foto). Práce by měli navazovat na výstavbu nového parkoviště pro návštěvníky úzkokolejky a blízkého kulturního domu. Obojí má být hotovo do konce června.

Velký dík patří zejména obci Třemešná, která roky usilovala o opravu silnice. Dále pak Moravskoslezskému kraji, který vykoupil část silnice od Českých drah a následně skrze svou společnost Správa silnic Moravskoslezského kraje zadal rekonstrukci.