Pro 162013
 

V neděli 15. prosince vstoupil v platnost Grafikon vlakové dopravy SŽDC 2013/2014. I my Vám nyní nabízíme v sekci Jízdní řády aktualizované verze pro sezónu 2014 a k tomu soupis novinek, které naši úzkokolejku v následujícím roce čekají.

Oproti předešlé sezóně došlo k několika výrazným změnám. Na trati přibyl nový pár vlaků nesoucí čísla 20653/20652. Jedná se o tradiční vlaky Slezských zemských drah vedené motorovou lokomotivou TU38.001 jezdící v červnu nově ve středu a ve čtvrtek. Jízdní řád letos bude poprvé odlišný od jízdního řádu parních vlaků. Odpadne pauza na dobírání vody ve Slezských Rudolticích a časová poloha vlaků je uspíšena tak, aby více vyhovovala školním výletům.

Druhou novinkou je rozšíření provozu parních vlaků. V roce 2014 pojede parní vlak na Osoblažce každý víkend po celé léto! Tradiční jízdy od konce června do konce srpna budou rozšířeny ještě na tři zářijové soboty. Sezónu tedy ukončíme poslední letní sobotu 20. září. Před hlavní sezónou budou celkem dvě možnosti k svezení se parním vlakem jarním Osoblažskem. První parní vlak pro veřejnost bude letos vypraven již 8. května. Druhý vlak bude tradiční jízda na Den dětí, který letos budeme na Osoblažce slavit 31. května s podtitulem Indiánský vlak. V jízdním řádu parního vlaku došlo oproti minulé sezóně pouze k minutovým posunům.

Vlaky Českých drah budou jezdit až na malé minutové posuny v podobě, kterou přinesla změna 9. června 2013. Od tohoto data byl zrušen o nedělích a státních svátcích ranní pár vlaků 20602/20605. I nadále tak trvá situace, kdy v neděli bude prvním vlakem z Třemešné do Osoblahy parní vlak Slezských zemských drah.