Úno 042010
 

Železniční historie patří k jedněm z nejzajímavějších a nejkomplikovanějších témat vývoje dopravní problematiky.

Stejně jako každý z Vás má své údaje zapsané v rodném listě a ve zdravotní kartě u Vašeho obvodního lékaře, každá parní lokomotiva má taky svou nezaměnitelnou dokumentaci. Sestává z kotelní a provozní knihy. Zatímco kotelní kniha je založena již výrobcem, kde je přebírající správa informována o provedení kotle a jeho zákonitých zkouškách, provozní kniha je založena v prvním depu, kde se stroj objeví a pod kterým také jezdí. Mimo to je ve výtopnách o jednotlivých strojích vedena podrobná dokumentace. Pokud ji budeme porovnávat s dokumentací lokomotivy (která se doplňuje průběžně – zapisují se opravy, revize, rekonstrukce, nehody, změny dislokace, atd.), zjistíme, že se mnohdy v datech neshodují. Rozdíly jsou ve dnech, ale dokonce i v měsících. Proto napsání článku o nějaké lokomotivě, všeobecně řadě, je velmi komplikované.

U našeho „Štokra“ to je něco podobného. Zde se však potýkáme většinou s neúplnou nebo zcela neexistující dokumentací. Proto jsem se po roce rozhodl článek o U57.001 poopravit a doplnit, neboť došlo k objevení dalších dokumentů a zajímavých informací od pamětníků. Rozhodně se však nejedná o poslední pojednání o této řadě. Už dnes se pracuje na článku zcela novém, více odborném, který by jednou pro vždy měl odstranit dosud vzniklé chyby tradované v odborných časopisech, knihách a novinách.

Přeji společně s kolektivem pěkné a pokud možno zajímavé počteníčko.

topič Michal