Úno 102010
 

Pro lepší přehlednost byla upravena sekce Vozidla. Čtenáře může jistě unavovat věčné scroolování a hledání informací o jím žádaném vozidle, proto byla část týkající se lokomotiv rozdělena na jednotlivá naše vozidla tak, aby byla přehlednější.
Do budoucna mohu přislíbit, že bude podobně upravena také část o vozech. Vše čeká pouze na pořízení potřebné obrazové dokumentace, na kterou má děravá hlava minulou sezónu zapomněla.

Je také v plánu sekci Vozidla rozšířit o články popisující normálněrozchodná vozidla Slezských zemských drah. Vše ovšem závisí na momentálním psychickém rozpoložení mé maličkosti a míře nechuti zpracovávat diplomovou práci.