Led 032015
 

Ještě před Vánočními svátky postihla úzkokolejku nemilá zpráva. Z důvodů dlouhodobě dezolátního stavu nádražní budovy v Horních Povelicích, provedla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), jakožto majitel objektu, její demolici.

„Je to pro nás smutná zpráva, ale vzniklou situaci docela chápeme. Bohužel SŽDC o tuto budovu dlouhodobě nejevila zájem a její demolice byla jen otázkou času. Chtěl bych ovšem pochválit lidi z Osoblažska, kteří si toho všimli jako první. Jde vidět, že jim úzkokolejka není lhostejná“ řekl předseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky David Chovančík.

Před provedením demolice se uskutečnilo správní řízení o provedení demolice vedené SŽDC. K demolici se souhlasně již koncem roku 2013 vyjádřila mimo jiné i obec Liptaň, kam Horní Povelice správně patří. Důvodem byl neutěšený stav budovy, kdy svým stavem ohrožovala bezpečnost a nebylo možné zabránit vstupu osob, zejména nezletilých.

foto Petr Mitáček, Pavel Schreier

Nejmenší nádraží na Osoblažské úzkokolejce bylo opuštěné a neudržované asi 20 let. Staniční budovu opustil poslední zaměstnanec již ve 30. letech 20. století, kdy zde byla zrušena pokladna. V následujících desetiletích byla ještě budova obydlena. Definitivně byla opuštěna v polovině 90. let 20. století. Zhoršující se stav střechy vyvrcholil propadem její části na jaře 2014. “Tato budova se hodila maximálně jako útulna pro strašidla, při strašidelném vlaku, který jsme vypravili na konci srpna“ poznamenal s úsměvem Pavel Schreier ze Slezských zemských drah a dodal, že důležité je zamyslet se nad využitím ostatních nádražních budov, které jsou v daleko lepším, ale stále se zhoršujícím stavu.

O využití nádražních budov na Osoblažské úzkokolejce usiluje obecně prospěšná společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha, kterou před rokem založily obce okolo trati. Společnost jedná se Správou železniční dopravní cesty o převzetí budov a jejich vhodném využití. „Spolupracujeme také s touto společností. Nádražní budova v Horních Povelicích pro svůj opravdu neutěšený stav již nebyla v oblasti zájmu. Nyní je třeba zachránit ostatní budovy. Je ovšem nutno jednat rychle, například do budovy ve Slezských Rudolticích již začíná děravou střechou zatékat.“ naznačil Chovančík plány společnosti.

foto Zuzana Mruzíková

Horní Povelice byly původně zastávkou s nákladištěm. Odbočovala zde manipulační kolej o délce postačující na odstavení jednoho vagónu a pyšnila se tak titulem nejkratší manipulační koleje na síti státních železnic. Manipulační kolej nebyla již dlouhá léta používána, a proto byla při údržbě trati v srpnu roku 2008 snesena. Ke stanici patřily ještě dřevěné veřejné záchodky a čekárna. Kdy byly zlikvidovány dřevěné záchody nám není známo, ale dřevěná čekárna zůstala stát v jakési provizorní formě dosud. Po Novém roce by se měla upravit tak, aby sloužila jako přístřešek pro cestující.

Tisková zpráva ke stažení.