Čvc 112021
 

Technická nepřízeň v parku našich parních lokomotiv přetrvává, ale o prvním srpnovém víkendu bude Třemešná vonět parou! Po celý víkend se budete moci svézt vlakem se skutečnou parní lokomotivou spolku Sičova drobná železnice. Přesněji s funkčním modelem parní lokomotivy 310.017 zvané Maruška v měřítku 1:8.

Svézt se budete moci i na samotné Osoblažce. 3x denně po oba dny vyjede výletní vlak s lokomotivou Faur a výletními vagóny z Třemešné do Liptaně a zpět. Ve vlacích platí následující ceník:

Jízdné pro trasu Třemešná – Liptaň a zpět
typ jednosměrné zpáteční
základní 80 Kč 120 Kč
zvýhodněné 40 Kč 60 Kč
rodinné 170 Kč 280 Kč
zavazadlo, jízdní kolo, pes 20 Kč 40 Kč
místenka 30 Kč 60 Kč

 

Čvn 032021
 

I přes technickou nepřízeň u našich parních lokomotiv neleníme a připravujeme pro Vás něco zajímavého. O prvním červencovém prodlouženém víkendu se s námi můžete svézt výletním vlakem do Slezských Rudoltic.

V kulturním domě ve Slezských Rudolticích (10 min pohodové chůze od nádraží) se o prodlouženém víkendu koná setkání modelářů. K vidění bude provozní modulové kolejiště velikosti TTe s modely československých úzkokolejek. Více o těchto modelářích naleznete na webu tte.modulovka.cz.

Výletní vlak s lokomotivou Faur a výletními vagóny pojede jednou denně po všechny 4 dny. Ve vlacích platí následující ceník:

Jízdné pro trasu Třemešná – Sl. Rudoltice a zpět
typ jednosměrné zpáteční
základní 120 Kč 200 Kč
zvýhodněné 60 Kč 100 Kč
rodinné 260 Kč 440 Kč
zavazadlo, jízdní kolo, pes 40 Kč 80 Kč
místenka 30 Kč 60 Kč

 

Kvě 112021
 

Ač mnozí z nás věnují Osoblažce stovky (někteří i tisíce) hodin svého volného času, jen to bohužel nestačí. Všechno je jako všude i o penězích… Při loňské opravě Malého Štokra se ukázalo, že pomoci dokáže i veřejná sbírka. Považte sami, kasičky u vlaku a transparentní účet dokázaly dohromady vybrat neuvěřitelných téměř 160 000 Kč.

Rozhodli jsme se tedy ve veřejné sbírce pokračovat a znovu otevíráme náš transparentní účet. Budeme rádi, pokud nám Vy, naši drobní přispěvatelé i nadále zachováte přízeň. Všem minulým, současným i budoucím dárcům moc děkujeme!

Jak mohu přispět?

 • Hotovostí do kasiček přímo u parního vlaku
 • Finančním příspěvkem na transparentní bankovní účet č. 115-8563880247/0100
  • pro platby ze zahraničí
   • IBAN: CZ40 0100 0001 1585 6388 0247
   • BIC/SWIFT: KOMBCZPP
 • Kromě samotné sbírky máte i další možnosti, jak přispět naší činnosti:
  • Nákupem upomínkových předmětů u vlaku
  • Dodavatelským darem přímo při opravách nebo údržbě
  • A samozřejmě se můžete připojit přímo do našeho realizačního týmu

Do našeho transparentního účtu můžete nahlédnout na webu Komerční banky.

Sbírka nese název „Údržba a opravy parního vlaku na Osoblažce“ a je prováděna v souladu se zákonem č. 117/2001Sb. (zákon o veřejných sbírkách) na základě osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a pod dohledem místně příslušné obce Třemešná.

Úno 062021
 

V roce 2019 Slezské zemské dráhy založily transparentní účet za účelem konání veřejné sbírky na opravu parní úzkorozchodné lokomotivy „Malý štokr“  U57. 001. Železniční nadšenci a milovníci Osoblažky do října roku 2020 na účet ať už přímou platbou nebo pokladničkami u parních vlaků dokázali nashromáždit celkem

158 411,35 Kč,

které byly v celé výši použity ve financování opravy lokomotivy.  Pro úplnost do kasiček bylo celkem vloženo 52 489 Kč. Tato částka byla uložena na transparentní sbírkový účet. Přímo na tento bankovní účet poslali jednotliví dárci celkem 105 922,35 Kč. Všem dárcům tímto děkujeme za pomoc a přízeň.

Sbírka byla prováděna v souladu se zákonem č. 117/2001Sb. (zákon o veřejných sbírkách) na základě OSVĚDČENÍ Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a pod dohledem místně příslušné obce Třemešná.

Již zřízený sbírkový účet hodlá společnosti nadále užívat tak, aby přispěvatelé měli přístup k další finanční podpoře oprav lokomotiv a vozů provozovaných na osoblažské úzkokolejce.

„Rozhodli jsme se, že Transparentní účet zachováme i nadále s tím, že zde budeme shromažďovat finanční prostředky na opravy parního vlaku, v nejbližším období zejména na opravu parní lokomotivy Rešica U46.002, jejíž oprava již započala koncem roku 2020. Kromě opravy této parní lokomotivy budou moci prostředky posloužit i na další opravné práce na lokomotivách a vagónech Slezských zemských drah“ říká o plánovaných záměrech Pavel Schreier, nově ustanovený ředitel Slezských zemských drah.

„Budeme rádi, pokud nám naši podporovatelé zachovají přízeň. Navíc nás čeká nelehká doba vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19. I přesto se ale nevzdáváme a chystáme další projekty i provoz parních vlaků v dalších letech ruku v ruce s plánovanou opravou nádražních budov na Osoblažce. Novou sbírku zahájíme 1.4.2021, od kdy bude transparentní sbírkový účet číslo 115-8563880247/0100 všem dárcům k dispozici“ dodává Schreier.

K ukončené opravě parní lokomotivy U 57.001 je nezbytné dodat, že obecně prospěšná společnost Slezské zemské dráhy získala na opravu této lokomotivy „Malý štokr“ individuální dotaci od Moravskoslezského kraje, která zásadní měrou pokryla náklady na tak rozsáhlou opravu parní lokomotivy.  

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.

Pro 152020
 

V neděli 13. prosince vstoupil na síti Správy železnic v platnost nový jízdní řád. Platný bude do 12. prosince 2021. Několik změn se objevilo i na Osoblažské úzkokolejce.

Provoz parních vlaků je naplánován od května roku 2021. Vzhledem k nestálé epidemiologické situaci zveřejníme bližší informace až na jaře. Datum výjezdu prvního parního vlaku zatím nebylo pevně stanoveno.

Pravidelné jízdy parních vlaků z Třemešné do Osoblahy jsou naplánovány od soboty 5. června. Provozní dny zůstávají podobné letem minulým – všechny soboty v červnu, o prázdninách všechny soboty, neděle a svátky, v září pak první tři soboty. Poslední plánovaná jízda je v sobotu 18. září. Tyto parní vlaky budou mít jízdní řád stejný jako loni. Z Třemešné se odjede v 10:45, zpět z Osoblahy v tradičním čase 15:10.

Sezónu 2021 plánujeme ukončit tradičním parním vlakem na Svatomartinské hody do Bohušova na začátku listopadu a Mikulášským parním vlakem na přelomu listopadu a prosince. Vše ale bude záviset na aktuální epidemiologické situaci v regionu.

Jedna větší změna se udála u osobních vlaků Českých drah. Z jízdního řádu zmizely vlaky 20600 a 20601, které jezdily v pracovních dnech mimo školní prázdniny. Z Osoblahy v 3:50 do Třemešné a zpět z Třemešné v 4:50 do Osoblahy. Nově tak z Osoblahy jezdí v pracovní dny a v soboty první vlak v 05:46. Dále došlo k minutovým posunům osobních vlaků vzhledem ke změněné technologii provozu vlaků na lokálních tratích, kde je provoz řízen dle předpisu Správy železnic D3.

Úno 142009
 

V předešlých dnech se zrodil v chorých hlavách dvou zdejších členů nápad na vytvoření těchto stránek. Původním záměrem bylo pouze umístit námi vytvořené články o vozidlech SZD ze stránek kpkv.estranky.cz na neplacený web. Nakonec se z tohoto návrhu vyklubal plnohodnotný web, který má v plánu informovat návštěvníky o všem, co se děje kolem Osoblažky. Stále totiž postrádáme stránky, které by tyto informace podávaly v patřičném čase a kvalitě.

Dnes tedy spouštíme pilotní provoz stránek a doufáme, že časem dokážeme naplnit všechna předsevzetí, která jsme si dali.

Úno 212009
 

Ano, po týdnu provozu se stránky těší velké oblibě ze strany celé federace. Zájem zvenčí zatím není znám, existuje dokonce podezření, že sem vlastně vůbec nikdo nechodí.

Během týdne byly zprovozněny všechny méně náročné sekce. Na svůj start tak čekají už pouze Fotogalerie a Reportáže. Zvláště na vytvoření fotogalerie je činěn velký tlak, ale návštěvníci si musí počkat. Tvorba webu jde pomalu už jenom proto, že je na ni čas pouze po splnění školních povinností.

Přesně tak, přestože mám za sebou druhý týden letního semestru, školních povinností už je dost. Hold si nesmíte vybírat tak úchylný obor, jako já. Už jenom ten pojem „letní“ semestr zní úchylně, když se podíváte ven z okna a vidíte 30 cm čerstvě napadaného sněhu. Bohužel, ani na přírodní kalamity si „vysoké“ školství nehraje. Věřme však, že za týden už budeme moci tyto stránky nazvat fungujícím webem a i topič Janek se dočká své vytoužené fotogalerie.

Úno 222009
 

Po dlouhém a mnohdy až nesnesitelném urgovaní topiče Janka jsem konečně spustil zdejší fotogalerii. I přesto, že se mi celé pojetí příliš nepozdává (vytvořil jsem ji totiž cestou nejmenšího odporu), je topič Janek i zbylé osazenstvo spokojeno.

Ovšem ani tak nebudu mít klid. Nebyl by to Janek, kdyby se nedožadoval konkrétní galerie. Jeho až dětské natěšení je spojeno s připravovanou galerií fotek o aktuálním stavu právě opravované lokomotivy U57.001, aby mohl světu ukázat, že na jejím zprovoznění má také nemalé zásluhy. Nezbývá než doufat, že se chlapec v brzké době dočká…

Úno 242009
 

První verze fotogalerie byla po necelých dvou dnech nahrazena druhou, snad kvalitnější verzí. Už jsem spokojen i já jako webmajster. Galerie sice dala větší práci a byl jsem „nucen“ odložit školní povinnosti na ono oblíbené vysokoškolské „někdy“, ale doufám, že to přispělo k lepšímu vzhledu našich stránek. Netřeba podotýkat, že nespokojený je topič Janek, který se stále dožaduje aktuálních fotek „Štokra“.