Kvě 312022
 

Pro všechny nedočkavé turisty a železniční nadšence máme dobrou zprávu. V současné době probíhají zkušební jízdy parní lokomotivy U57.001 „Malý štokr“. Přes všechny nesnáze a problémy jsme dokázali lokomotivu zprovoznit. První jízda pro turisty bude v sobotu 4. června 2022. Odjezd v 10:45 z Třemešné.

Vzhledem k očekávané návštěvnosti doporučujeme aby zájemci o jízdu parním vlakem přijeli co nejdříve na nádraží do Třemešné. Z důvodu velkého zájmu se může stát, že na všechny zájemce se nedostane. Pokud můžete, zvažte zdali k nám na Osoblažsko nemůžete přijet v jiném termínu. Rádi vás uvítáme i jindy, budeme jezdit o víkendech celé léto (červen – soboty / červenec, srpen – soboty, neděle, svátky / září – první tři soboty).

Děkujeme, že jste nám celou dobu fandili a podporovali nás!

Dub 302022
 

Po několika letech příprav a jednání byla zahájena dlouho očekávaná oprava silnice III/45825 „Třemešná k nádraží“.

V rámci opravy dojde např. k položení nového živičného povrchu nebo opravě odvodnění (to již probíhá – viz foto). Práce by měli navazovat na výstavbu nového parkoviště pro návštěvníky úzkokolejky a blízkého kulturního domu. Obojí má být hotovo do konce června.

Velký dík patří zejména obci Třemešná, která roky usilovala o opravu silnice. Dále pak Moravskoslezskému kraji, který vykoupil část silnice od Českých drah a následně skrze svou společnost Správa silnic Moravskoslezského kraje zadal rekonstrukci.

Úno 252022
 

V sobotu 22. února se konal kontrolní den na opravách nádraží na Osoblažce. Zástupci obcí a Slezských zemských drah se seznámili s postupem prací na jednotlivých objektech.

V současné době probíhá oprava střech a oklepání původní omítky. Termín do 30. června 2022 zatím není ohrožen.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267 Úzkokolejka – turistický cíl z prostředků programu INTERREG V-A 2014- 2020 Česká republika – Polsko. Projekt je dále předfinancován Moravskoslezským krajem v rámci individuálního úvěru.

Osoblaha – probíhají práce na střeše a odklapává se omítka
Koberno – budova je staticky zajištěna, nepůvodní přístavba odbourána a probíhají práce na střeše
Liptaň – střecha z břidlice už je hotova, probíhají práce na omítce
Pro 092021
 

Parní lokomotiva s označením U46.002 přezdívaná „Rešica“ na konci roku 2020 dojezdila na kolejích Osoblažské úzkokolejky. Vzhledem k blížící se zákonné lhůtě způsobilosti parního kotle a stavu lokomotivy po mnoha letech provozu (od roku 2004) bylo rozhodnuto o velké opravě lokomotivy. Ta mimo jiné vyžaduje demontáž kotle z rámu lokomotivy a opravu dalších důležitých částí. Cíl opravy je takový, že vše potřebné bude opraveno do stavu, aby lokomotiva bez větších problémů vydržela v provozu několik desítek let.

Kotel vyrazil na „omlazovací kůru“ do Kolína

Velká oprava lokomotivy Rešica začala na podzim roku 2020, kdy bylo „tělo“ lokomotivy, tedy kotel, převezen do specializované firmy, která na něm během let 2020 a 2021 udělala kompletní opravu. „Oprava kotle byla rozsáhlá a věříme, že v provozu bez větších problémů vydrží několik desítek let,“ řekl o opravě kotle Pavel Schreier ze Slezských zemských drah.

Dokončený kotel se dnes opět nachází v Třemešné ve Slezsku, kde probíhají další práce na rámu lokomotivy. Na projekt „Oprava kotle parní lokomotivy U 46.002 na Osoblažské úzkorozchodné dráze“ dostaly Slezské zemské dráhy dotaci z Ministerstva dopravy v rámci programu „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel pro období 2021–2023“ ve výši 592 000 Kč.

Část nákladů ve výši 562 206,52 Kč pak byla uhrazena také z individuálních dotací Moravskoslezského kraje „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“ v letech 2020 a 2021. Souhrn dotačních prostředků ovšem nepřesáhl 80% finančních prostředků projektu, což je nejvyšší povolená procentní míra veřejné podpory.

Na opravu přispívají i dobrovolní dárci

„Za účelem snížení nákladů provedeme opravu lokomotivy tak, abychom si část prací mohli provést sami se zapojením externích odborných profesí. Konkrétně provedeme odstrojení parního kotle lokomotivy a jeho demontáž, stejně jako zpětnou montáž opraveného a revidovaného kotle a opravu některých dílčích částí vnějšího zařízení lokomotivy. Vlastní oprava a revize kotle, stejně jako oprava a revize pojezdové části lokomotivy včetně spojovacího a brzdícího ústrojí, musí být provedeny ve specializovaných a těmto pracím oprávněných dílnách,“ komentuje proces a náročnost prací Schreier.

Jelikož celkové náklady na opravu parní lokomotivy se blíží k částce 2 miliony korun, bylo rozhodnuto pokračovat ve sbírce, která byla vyhlášena na opravu lokomotivy Malý štokr U57.001. Na jaře 2021 tak byla vyhlášena sbírka „Údržba a opravy parního vlaku na Osoblažce.“ Dárci tak mohou zasílat libovolný finanční obnos na transparentní účet. „V současné době jsme na transparentním účtu překročili částku 100 tisíc Kč a chtěli bychom tak poděkovat všem dárcům, kteří na účet přispěli. Byli to lidé z Česka i ze zahraničí a patří jim za to velký dík. Našel se dokonce dárce, který přispěl krásnou částkou 50 000 Kč“ zmiňuje širokou podporu Schreier.

Veřejná sbírka pokračuje i nadále. Zájemci mohou stále přispět na transparentní účet č. 115-8563880247/0100 nebo do kasiček u parního vlaku.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.

Lis 222021
 

Tematická akce FAJNE LÉTO s malou párou ukončila již tradiční letní provoz turistických vlaků na úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha.

Kvůli technické závadě na parní lokomotivě Malý štokr U57.001 nemohla tato lokomotiva zasáhnout do letního provozu turistických vlaků. Druhá parní lokomotiva Rešica U46.002 zase na konci roku 2020 díky dotaci Ministerstva dopravy a Moravskoslezského kraje mohla započít plánovanou generální opravu. Na úzkokolejce tak nebyla ani jedna provozní parní lokomotiva, a tudíž jejich práci musela zastoupit lokomotiva motorová TU38.001 s přezdívkou Faur.

I přes všechny nesnáze se ale podařilo vypravit turistické výletní vlaky. První akcí letní sezóny bylo tematické setkání železničních modelářů ve Slezských Rudolticích ve dnech 3. – 6. července. K této akci byly vypraveny speciální vlaky na trase Třemešná ve Slezsku – Slezské Rudoltice a zpět.

Další letní akcí byl Velký víkend s malou párou o prvním srpnovém víkendu 7. a 8. srpna. Na trase Třemešná ve Slezsku – Liptaň a zpět byly vypraveny každý den 3 páry motorových historických vlaků. Na nádraží v Třemešné byl navíc připraven rozšířený tematický program díky řemeslníkům – provozovatelům funkčního modelu parní lokomotivy, kteří na krátkém úseku trati na nádraží vozili návštěvníky. V Liptani pak cestující mohli navštívit rozhlednu Strážnice nebo Bludný balvan.

První zářijový víkend pak patřil hned dvěma tematickým akcím. V sobotu 4. září byl v Osoblaze připraven již jubilejní 10. ročník Gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko. Návštěvníci mohli využít jako vždy i speciální Gastrovlak, který cestující přivezl z Třemešné. Na nádraží v Třemešné a ve vlaku navíc pro cestující čekalo občerstvení připravené Bylinkovým rančem Majoránek z Horních Povelic. Neděle 5. září pak byla ve znamení speciálních vlaků na trase Třemešná ve Slezsku – Liptaň a zpět v rámci propagace projektů podpořených Evropskou unií.

Poslední akcí, která uzavírala letní sezonu bylo FAJNE LÉTO s malou párou. Tematický den na úzkokolejce včetně 3 párů vlaků do Liptaně a zpět oživil nádraží v Třemešné. Krom funkčního modelu parní lokomotivy na rodiny s dětmi čekal bohatý program, který obsahoval hry pro děti, hudební vystoupení, flašinetáře, občerstvení ve vlaku z místních produktů, stánek TECHNOTRASA s propagačními předměty nebo prohlídky celého nádraží včetně provozního zázemí vlaků.

To ale nebylo z letní sezóny vše. Animační pracovníci Slezských zemských drah doprovázeli v červenci, srpnu a září vybrané pravidelné víkendové spoje Českých drah. V historické uniformě průvodčích v těchto spojích dotvářeli historickou atmosféru a ozvláštňovali jízdu vlaku s cílem snažit se zabavit cestující, popřípadě je informovat o vlaku, železnici, místním regionu a možnostech strávení volného času na Osoblažsku. „Tyto víkendové spoje byly turisty velice oblíbené a díky naší propagaci několikanásobně zvýšili standardní obsazenost vlaků.“, podotýká Pavel Schreier ze Slezských zemských drah.

O všech letních víkendech byl navíc na nádraží v Třemešné otevřen Pivní vagón, který zde zajišťoval občerstvení a informace. Obsluhu Pivního vagónu již třetím rokem zajišťuje místní společnost Bylinkový ranč Majoránek z Horních Povelic především prodejem a propagací místních regionálních produktů, který má mezi návštěvníky velmi příznivý ohlas. Přítomní animátoři se účastnili prodeje suvenýrů, informovali o Osoblažsku, železnici, Technotrase i dalším aktivitám Moravskoslezského kraje v oblasti turistického ruchu. S animovaným výkladem i ukázkami provázeli animátoři návštěvníky nádražím Třemešná ve Slezsku a zázemím pro provoz parních vlaků. K vidění byla mimo jiné i rozpracovaná parní lokomotiva Rešica, která prochází již zmíňovanou plánovanou opravou.

Závěr celé provozní sezóny pak tradičně patřil Martinské jízdě v listopadu a Mikulášské jízdě v prosinci. Tyto se bohužel již druhým rokem nekonaly z důvodu zhoršující se pandemie nemoci COVID-19.

Moravskoslezský kraj
Provoz turistických vlaků na úzkokolejce byl podpořen individuální dotací Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v roce 2021“.

Tematická náplň letní sezóny pak byla podpořena v rámci projektu „FAJNE LÉTO, marketingové a infrastrukturní aktivity na Osoblažce“ v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021“.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.

Říj 192021
 

Obecně prospěšné společnosti Slezské zemské dráhy a Osoblažská úzkorozchodná dráha v současné době realizují dva přeshraniční projekty se svými „úzkorozchodnými“ partnery z Polska (Gmina Kuźnia Raciborska) a Slovenska (Kysucké múzeum) v rámci programů evropské územní spolupráce INTERREG V-A SK-CZ a CZ-PL. V období podzimu se uskutečnily dvě schůzky s projektovými partnery.


Koľajnice nás spájajú

Dne 15. září 2021 se v Ostravě setkal česko-slovenský projektový tým projektu „Koľajnice nás spájajú“. Vedoucí partner projektu (Kysucké múzeum) informoval hlavního přeshraničního partnera (Slezské zemské dráhy) o jednotlivých procesech a etapách řízení projektu. Podrobně byl prodiskutován schválený rozpočet a následně i povinná publicita. Na závěr byla prodiskutována i otázka další spolupráce v novém programovém období Evropské unie 2021+.

Slezské zemské dráhy v současné době realizují se svým slovenským partnerem Kysuckým múzeem společný projekt, jehož cílem je zvýšení atraktivity kulturního dědictví prostřednictvím rekonstrukce historického osobního vagónu lesní železnice z roku 1916, který bude jezdit po Historické lesní úvraťové železnici ve skanzenu Kysucké dědiny v Nové Bystrici-Vychylovce. Součástí projektu jsou i partnerské akce na obou úzkokolejkách a vytvoření společných propagačních materiálů. Ukončení projektu je stanoveno na 31. 08. 2022.

Kód malého projektu: SK/FMP/6c/06/006
Celková hodnota projektu: 34 991,00 EUR
Hodnota spolufinancování z EFRR: 29 742,35 EUR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Fondu malých projektů Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika


Úzkokolejka – turistický cíl/Kolejka wąskotorowa – cel turystyczny

Dne 13. října 2021 se na radnici v Kuźnii Raciborske setkal česko-polský projektový tým projektu „Úzkokolejka – turistický cíl/Kolejka wąskotorowa – cel turystyczny„. Cílem setkání bylo vzájemné informování partnerů o současném postupu prací a dále také informace o harmonogramu prací v nejbližší budoucnosti včetně finančního rámce.

Osoblažská úzkorozchodná dráha v současné době realizuje se svým polským partnerem obcí Kuźnia Raciborska společný projekt na opravu a využití budov na Osoblažské úzkokolejce a na historické stanici úzkorozchodné dráhy v polských Rudach u Ratiboře.

Hlavním cílem projektu je vytvoření rozsáhlého turistického cíle, který spojuje problematika úzkokolejné dráhy. Osoblažská úzkorozchodná dráha v projektu zejména zrekonstruuje nádraží Liptaň, Koberno, Bohušov a Osoblaha a přednádražní prostor ve Slezských Rudolticích. Polský partner obec Kuźnia Raciborska z finančních prostředků využije halu opravny vagónů a lokomotiv na historické stanici úzkorozchodné dráhy v Rudach tzv. „Wagonowniu“ a promění ji v multimediální centrum. Dalšími výstupy projektu budou např. společné propagační materiály a videa. Ukončení projektu je stanoveno na 30. 09. 2022.

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267
Celková hodnota projektu: 1 227 802,08 EUR
Hodnota spolufinancování z EFRR: 1 043 631,77 EUR

Hodnota úvěru poskytnutého na předfinancování Moravskoslezským krajem: 23 198 376 CZK

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Projekt je předfinancován úvěrem od Moravskoslezského kraje

Úno 142009
 

V předešlých dnech se zrodil v chorých hlavách dvou zdejších členů nápad na vytvoření těchto stránek. Původním záměrem bylo pouze umístit námi vytvořené články o vozidlech SZD ze stránek kpkv.estranky.cz na neplacený web. Nakonec se z tohoto návrhu vyklubal plnohodnotný web, který má v plánu informovat návštěvníky o všem, co se děje kolem Osoblažky. Stále totiž postrádáme stránky, které by tyto informace podávaly v patřičném čase a kvalitě.

Dnes tedy spouštíme pilotní provoz stránek a doufáme, že časem dokážeme naplnit všechna předsevzetí, která jsme si dali.

Úno 212009
 

Ano, po týdnu provozu se stránky těší velké oblibě ze strany celé federace. Zájem zvenčí zatím není znám, existuje dokonce podezření, že sem vlastně vůbec nikdo nechodí.

Během týdne byly zprovozněny všechny méně náročné sekce. Na svůj start tak čekají už pouze Fotogalerie a Reportáže. Zvláště na vytvoření fotogalerie je činěn velký tlak, ale návštěvníci si musí počkat. Tvorba webu jde pomalu už jenom proto, že je na ni čas pouze po splnění školních povinností.

Přesně tak, přestože mám za sebou druhý týden letního semestru, školních povinností už je dost. Hold si nesmíte vybírat tak úchylný obor, jako já. Už jenom ten pojem „letní“ semestr zní úchylně, když se podíváte ven z okna a vidíte 30 cm čerstvě napadaného sněhu. Bohužel, ani na přírodní kalamity si „vysoké“ školství nehraje. Věřme však, že za týden už budeme moci tyto stránky nazvat fungujícím webem a i topič Janek se dočká své vytoužené fotogalerie.

Úno 222009
 

Po dlouhém a mnohdy až nesnesitelném urgovaní topiče Janka jsem konečně spustil zdejší fotogalerii. I přesto, že se mi celé pojetí příliš nepozdává (vytvořil jsem ji totiž cestou nejmenšího odporu), je topič Janek i zbylé osazenstvo spokojeno.

Ovšem ani tak nebudu mít klid. Nebyl by to Janek, kdyby se nedožadoval konkrétní galerie. Jeho až dětské natěšení je spojeno s připravovanou galerií fotek o aktuálním stavu právě opravované lokomotivy U57.001, aby mohl světu ukázat, že na jejím zprovoznění má také nemalé zásluhy. Nezbývá než doufat, že se chlapec v brzké době dočká…