Úno 062021
 

V roce 2019 Slezské zemské dráhy založily transparentní účet za účelem konání veřejné sbírky na opravu parní úzkorozchodné lokomotivy „Malý štokr“  U57. 001. Železniční nadšenci a milovníci Osoblažky do října roku 2020 na účet ať už přímou platbou nebo pokladničkami u parních vlaků dokázali nashromáždit celkem

158 411,35 Kč,

které byly v celé výši použity ve financování opravy lokomotivy.  Pro úplnost do kasiček bylo celkem vloženo 52 489 Kč. Tato částka byla uložena na transparentní sbírkový účet. Přímo na tento bankovní účet poslali jednotliví dárci celkem 105 922,35 Kč. Všem dárcům tímto děkujeme za pomoc a přízeň.

Sbírka byla prováděna v souladu se zákonem č. 117/2001Sb. (zákon o veřejných sbírkách) na základě OSVĚDČENÍ Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a pod dohledem místně příslušné obce Třemešná.

Již zřízený sbírkový účet hodlá společnosti nadále užívat tak, aby přispěvatelé měli přístup k další finanční podpoře oprav lokomotiv a vozů provozovaných na osoblažské úzkokolejce.

„Rozhodli jsme se, že Transparentní účet zachováme i nadále s tím, že zde budeme shromažďovat finanční prostředky na opravy parního vlaku, v nejbližším období zejména na opravu parní lokomotivy Rešica U46.002, jejíž oprava již započala koncem roku 2020. Kromě opravy této parní lokomotivy budou moci prostředky posloužit i na další opravné práce na lokomotivách a vagónech Slezských zemských drah“ říká o plánovaných záměrech Pavel Schreier, nově ustanovený ředitel Slezských zemských drah.

„Budeme rádi, pokud nám naši podporovatelé zachovají přízeň. Navíc nás čeká nelehká doba vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19. I přesto se ale nevzdáváme a chystáme další projekty i provoz parních vlaků v dalších letech ruku v ruce s plánovanou opravou nádražních budov na Osoblažce. Novou sbírku zahájíme 1.4.2021, od kdy bude transparentní sbírkový účet číslo 115-8563880247/0100 všem dárcům k dispozici“ dodává Schreier.

K ukončené opravě parní lokomotivy U 57.001 je nezbytné dodat, že obecně prospěšná společnost Slezské zemské dráhy získala na opravu této lokomotivy „Malý štokr“ individuální dotaci od Moravskoslezského kraje, která zásadní měrou pokryla náklady na tak rozsáhlou opravu parní lokomotivy.  

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.

Pro 152020
 

V neděli 13. prosince vstoupil na síti Správy železnic v platnost nový jízdní řád. Platný bude do 12. prosince 2021. Několik změn se objevilo i na Osoblažské úzkokolejce.

Provoz parních vlaků je naplánován od května roku 2021. Vzhledem k nestálé epidemiologické situaci zveřejníme bližší informace až na jaře. Datum výjezdu prvního parního vlaku zatím nebylo pevně stanoveno.

Pravidelné jízdy parních vlaků z Třemešné do Osoblahy jsou naplánovány od soboty 5. června. Provozní dny zůstávají podobné letem minulým – všechny soboty v červnu, o prázdninách všechny soboty, neděle a svátky, v září pak první tři soboty. Poslední plánovaná jízda je v sobotu 18. září. Tyto parní vlaky budou mít jízdní řád stejný jako loni. Z Třemešné se odjede v 10:45, zpět z Osoblahy v tradičním čase 15:10.

Sezónu 2021 plánujeme ukončit tradičním parním vlakem na Svatomartinské hody do Bohušova na začátku listopadu a Mikulášským parním vlakem na přelomu listopadu a prosince. Vše ale bude záviset na aktuální epidemiologické situaci v regionu.

Jedna větší změna se udála u osobních vlaků Českých drah. Z jízdního řádu zmizely vlaky 20600 a 20601, které jezdily v pracovních dnech mimo školní prázdniny. Z Osoblahy v 3:50 do Třemešné a zpět z Třemešné v 4:50 do Osoblahy. Nově tak z Osoblahy jezdí v pracovní dny a v soboty první vlak v 05:46. Dále došlo k minutovým posunům osobních vlaků vzhledem ke změněné technologii provozu vlaků na lokálních tratích, kde je provoz řízen dle předpisu Správy železnic D3.

Úno 142009
 

V předešlých dnech se zrodil v chorých hlavách dvou zdejších členů nápad na vytvoření těchto stránek. Původním záměrem bylo pouze umístit námi vytvořené články o vozidlech SZD ze stránek kpkv.estranky.cz na neplacený web. Nakonec se z tohoto návrhu vyklubal plnohodnotný web, který má v plánu informovat návštěvníky o všem, co se děje kolem Osoblažky. Stále totiž postrádáme stránky, které by tyto informace podávaly v patřičném čase a kvalitě.

Dnes tedy spouštíme pilotní provoz stránek a doufáme, že časem dokážeme naplnit všechna předsevzetí, která jsme si dali.

Úno 212009
 

Ano, po týdnu provozu se stránky těší velké oblibě ze strany celé federace. Zájem zvenčí zatím není znám, existuje dokonce podezření, že sem vlastně vůbec nikdo nechodí.

Během týdne byly zprovozněny všechny méně náročné sekce. Na svůj start tak čekají už pouze Fotogalerie a Reportáže. Zvláště na vytvoření fotogalerie je činěn velký tlak, ale návštěvníci si musí počkat. Tvorba webu jde pomalu už jenom proto, že je na ni čas pouze po splnění školních povinností.

Přesně tak, přestože mám za sebou druhý týden letního semestru, školních povinností už je dost. Hold si nesmíte vybírat tak úchylný obor, jako já. Už jenom ten pojem „letní“ semestr zní úchylně, když se podíváte ven z okna a vidíte 30 cm čerstvě napadaného sněhu. Bohužel, ani na přírodní kalamity si „vysoké“ školství nehraje. Věřme však, že za týden už budeme moci tyto stránky nazvat fungujícím webem a i topič Janek se dočká své vytoužené fotogalerie.

Úno 222009
 

Po dlouhém a mnohdy až nesnesitelném urgovaní topiče Janka jsem konečně spustil zdejší fotogalerii. I přesto, že se mi celé pojetí příliš nepozdává (vytvořil jsem ji totiž cestou nejmenšího odporu), je topič Janek i zbylé osazenstvo spokojeno.

Ovšem ani tak nebudu mít klid. Nebyl by to Janek, kdyby se nedožadoval konkrétní galerie. Jeho až dětské natěšení je spojeno s připravovanou galerií fotek o aktuálním stavu právě opravované lokomotivy U57.001, aby mohl světu ukázat, že na jejím zprovoznění má také nemalé zásluhy. Nezbývá než doufat, že se chlapec v brzké době dočká…

Úno 242009
 

První verze fotogalerie byla po necelých dvou dnech nahrazena druhou, snad kvalitnější verzí. Už jsem spokojen i já jako webmajster. Galerie sice dala větší práci a byl jsem „nucen“ odložit školní povinnosti na ono oblíbené vysokoškolské „někdy“, ale doufám, že to přispělo k lepšímu vzhledu našich stránek. Netřeba podotýkat, že nespokojený je topič Janek, který se stále dožaduje aktuálních fotek „Štokra“.

Úno 252009
 

V další choré hlavě zdejšího osazenstva se objevil nápad, zavést stránku aktualit. S vypisováním novinek se samozřejmě počítá, jenom jsem si říkal, že je na to do začátku sezóny ještě čas. Prý není.

Tak tedy, tady máte stránku zabývající se vším novým, co se událo nebo udá na tomto webu, na kolejích SZD a v jejich okolí a na lidech kolem SZD. Za 4 sezóny, co SZD fungují se událo hodně zajímavého. Co se bude dít v těch následujících, o to se pokusíme s Vámi podělit. Časem možná pochopíte, že lidé kolem železnic opravdu nejsou normální… Ale definujte mi pojem „normální“.

Na začátek jsem sem přidal několik příspěvků od začátku fungování webu, aby byl výpis aktualit úplný. Doufám, že se pobavíte a taky dozvíte vše potřebné. A schválně, jak se bude tvářit topič Janek, až zjistí, že je na stránkách zase něco nového a zase ne ve Fotogalerii.

Úno 262009
 

Je to tady! Topič Janek a jistě ne jenom on se dočkali. Konečně jsem spustil fotoalbum, které se věnuje zprovoznění našeho „Malého Štokra“. Pokud jste ovšem čekali něco velkolepého, tak vás zklamu. Zatím zde najdete 10 fotografí dokumentujících, jak práce pokračují. Důvod je samozřejmě jasný. Na dílně se nefotí, ale maká…

Bře 022009
 

Ve čtvrtek 26.2. byla po menších útrapách s netěsností regulátoru vykonána úspěšná tlaková zkouška. Kotel se poté začal natírat základní barvou a postupně se izoluje. Koncem týdne by se mělo začít osazovat vnější oplechování.

Úspěšná tlaková zkouška je prvním krokem ke zprovoznění lokomotivy. Cestu ovšem znepříjemňují další technické závady. I přesto, že rakouský majitel mluvil o generální opravě lokomotivy, byl kromě jiného zjištěn problém na levém šoupátku, kde jsou popraskané čtyři těsnící kroužky.

topič Janek 

pozn. webmajstra: Můžeme jenom doufat, že další skryté závady už na nás nečekají a více tak neklesne důvěryhodnost rakouského pojetí slova „generální oprava“…