Závěr sezóny 2013

 

Poslední jízda Pantáty Bordovského

V dobách pravidelného parního provozu se zkušeným starým strojvedoucím říkalo pantátové. To byli Pánové Strojvedoucí, ke kterým jste měli jako topič nebo mladý strojvedoucí úctu a mnoho jste se od nich mohli naučit. Takovým pánům se vykalo, neměli jste odvahu mu příliš odporovat a mnohdy byla opravdu radost sledovat je při práci. Několik takových pantátů máme také v naší lokomotivní četě. Ten nejstarší se jmenuje Bohuslav Bordovský a právě letos rozhodl, že své pověstné strojvůdcovské řemeslo pověsí na hřebík.

Bohuslav Bordovský, původní profesí domovní elektrikář, nastoupil k Československým drahám do Lokomotivního depa Krnov v roce 1963. Absolvoval zácvik na dílně, následovala funkce předtápěče a posléze topiče na parních lokomotivách, až se v roce 1964 směl poprvé postavit „za kopyto“ parní lokomotivy. Více než 10 let jezdil jako strojvedoucí na parních lokomotivách LD Krnov. Začínal na posunu s archaickými stroji řady 414.0, následovaly stroje známých řad 423.0, 434.2, 354.0, 534.0 a na závěr ty nejmodernější – „štokry“ 556.0 a především „papoušky“ 477.0. Právě na „papoušky“ Bob vzpomíná nejraději a především na tu „svou“ 477.023.

Po příchodu motorových lokomotiv T478.3 (dnes 753), známých „brejlovců“ začal pomalý konec parního provozu v LD Krnov. Strojvedoucí tak přecházeli na moderní trakci. Také Bob Bordovský vyměnil „kuchyň“ parní lokomotivy za pohodlnější stanoviště motorové lokomotivy. Z „brejlovců“ přešel postupně do osobní vozby na motorových vozech M262.0 (dnes 830) a končil na moderních motorových vozech řady 843. Do důchodu odešel v roce 2003.

V důchodu se Bob vrátil ke svým začátkům. Nastoupil do firmy OLPAS Moravia a s dalšími kolegy pracoval na opravě a zprovoznění parní lokomotivy U46.002, naší známé „Rešicy“. V roce 2005 pak stanul „za kopytem“ tohoto krásného stroje v čele vlaku na Osoblažské úzkokolejce a po 30 letech z něj byl opět parní strojvedoucí. Od té doby se věnuje provozu parních lokomotiv na Osoblažce a jejich údržbě. V roce 2009 se podílel na zprovoznění další parní krasavice, „Malého Štokra“ U57.001. Výčet jeho parních úspěchů pak uzavírá oravský „Gontkulák“ opravený v roce 2011. Na posledních dvou mašinách už výrazně pomáhali i jeho mladí následovníci z Osoblažky. Ti brali Bohouška vždy za jakéhosi morálního vůdce a učitele. A musím říct, že nás toho Pantáta Bordovský hodně naučil.

Po mnohaletých „výhrůžkách“ Bohouška „že se tady na to vykašle“, nastal skutečně tento okamžik v neděli 1. září 2013. Právě tento den, po devíti letech jeho aktivní služby na úzkých kolejích jel svou poslední jízdu v roli strojvedoucího. Jeho lokomotiva U57.001 byla v čele posledního vlaku – Os 20650 – náležitě ozdobena a Pantáta Bordovský v pořádku, svou jistou rukou dovezl vlak do Třemešné ve Slezsku.

foto Pavel Schreier, Daniel Bordovský

Tento příběh ovšem nekončí smutně. I přes konec jeho 49 let trvající strojvůdcovské kariéry je Bohouš Bordovský stále platným členem týmu a i nadále se věnuje parním lokomotivám a to včetně příprav na sezónu 2014. I přesto, že Boba již nebudeme vídat „za kopytem“ parní lokomotivy, určitě jej často uvidíme z vlaku při jeho toulkách na kole, kdy bude pozorovat ten „jeho“ parní vlak pro změnu z venku.

Podzimní Osoblažka

Po poslední parní jízdě letní sezóny to na Osoblažce ještě neutichá. Podzimní krajinou si to každý den šine motoráček Českých drah, navíc se často najde nějaká zvláštní parní jízda a sezonu pak uzavře tradiční Martinská jízda.

Jedna zvláštní jízda se konala v sobotu 14. září pro uzavřenou rakouskou skupinu jako součást soukromé akce „Vlakem okolo Jeseníků“. Pro SZD měl zvláštní vlak jeden malý primát. Poprvé v desetileté historii SZD došlo ke křižování vlaku SZD s vlakem ČD v Bohušově.

Malá jubilea si letos odbyla i Martinská jízda. Na Martinské hody se do Bohušova letos jelo po desáté. Po páté pak v čele vlaku stanula lokomotiva U57.001.

foto Pavel Schreier, Daniel Bordovský

Vzácné návštěvy

Během roku 2013 se okolo Osoblažských kolejí objevilo několik vzácných návštěv. Na jaře se několikrát uskutečnila přeprava opravovaných vozů společnosti Regiojet z polských Glucholaz do Krnova za pomoci lokomotivy 720 039 společnosti OLPAS Moravia. Nezvyklou žlutou soupravu tak bylo možné zahlédnout i v Třemešné.

V sobotu 6. července byl okolo Jeseníků vypraven vlak s historickou lokomotivou T478.1002 přezdívanou „Zamračená“ nebo „Bardotka“. Cestujícími byli angličtí obdivovatelé těchto lokomotiv. Anglickým fandům imponuje především „rachot“ motoru K6S310DR, který se ještě zvýraznil v údolích a sklonově náročných tratích okolo Jeseníků. Při krátkém zastavení a křižování byl vlak zachycen také v Třemešné ve Slezsku v sousedství právě odstavované parní lokomotivy U57.001.

Třetí milou a vzácnou návštěvou bylo zastavení Velorexclubu u parního vlaku SZD v neděli 25. srpna. Pánové a dámy se svými „hadraplány“ absolvovali několikadenní dovolenou s návštěvou zajímavých míst. Kromě osoblažské úzkokolejky navštívili například také Muzeum průmyslových železnic v jihomoravském Zbýšově.

Poslední zajímavou návštěvou byla lokomotiva 749 248 slovenského spolku Výhrevna Vrútky, která sem zavítala 14. září v rámci soukromé akce „Vlakem okolo Jeseníků“ zmiňovanou výše.

foto Jan Janošec, Pavel Schreier, Petr Hrůza