Zřícenina hradu Fulštejn v Bohušově

 

Hrad Fulštejn, kdysi sídlo Supů z Fulštejna a Sedlnických z Choltic, náležel k nejmohutnějším opevněním českého Slezska.

Vybudoval jej pravděpodobně v polovině 13. století Herbort z Fulmu, leník olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, který získal fulštejnské léno v r. 1255. Později byl jedním z účastníků tažení Přemysla Otakara II. a v r. 1278 se zúčastnil osudné bitvy na Moravském poli. Celý rozšířený hradní areál byl obehnán předsunutými valy a okružním příkopem. Páni z Fulštejna vlastnili hrad až do r. 1566, kdy jej prodali Václavu staršímu Sedlnickému z Choltic. Karel Kryštof Sedlnický z Choltic byl aktivním účastníkem stavovského odboje z l. 1618-1620, a proto mu byly v r. 1622 všechny statky zkonfiskovány. Fulštejn byl pobořen za třicetileté války švédskými a dánskými vojsky, již nikdy nebyl obnoven a změnil se ve zříceninu.

Trosky Fulštejna, zpustošeného za třicetileté války, jsou dodnes impozantní a tak je poněkud překvapující, že je tento hrad veřejnosti poměrně málo znám. Snad je to do značné míry dáno tím, že se nachází v příhraniční oblasti Osoblažské nížiny, která se od druhé světové války řadí k nejzanedbanějším krajům České republiky. Hrad Fulštejn je jedním z nemnoha zdejších turistických magnetů.

Fulštejn leží asi 1 kilometr od Bohušovského nádraží a přímo od něho nevede značená stezka. Po výstupu z vlaku se dáte doprava k přejezdu, ten ale nepřejdete nýbrž, se dáte doleva a půjdeme pořád rovně přes centrum obce, až přejdete most přes řeku Osoblahu. Ihned za ním se napojíte na červenou turistickou stezku KČT a budete po ní pokračovat doleva. Za areálem benzínové pumpy se dáte první odbočkou doleva a ihned doprava. Projdete místním rekreačním areálem a kempem (zde možnost ubytování). Na úplném konci kempu přejdete přes mostek nad Osoblahou a přes železniční přejezd se dáte přímo za nosem na vrchol k hradu.

Mapa


Související odkazy

Ubytování v Bohušově

Ubytování v Bohušově

Stravování v Bohušově

Stravování v Bohušově

Turistika v Bohušově

Turistika v Bohušově