Zámek Jindřichov

 

Zámek v Jindřichově začala stavět hrabata z Hodic v 2. pol. 17. století. Skládá se ze 4 jednopatrových křídel, v jejichž přízemí je patrná původní barokní dispozice (klenutí místností a členění půdorysu).

V zámecké kapli Panny Marie, vysvěcené 11. prosince 1590 olomouckým biskupem Stanislavem II. Pavlovským se dříve nacházel epitaf české provenienci z roku 1450.

Současná podoba zámku, nesoucí prvky empírového slohu, vznikla po přestavbě po požáru barokního zámku v roce 1844.

Po válce zámek sloužil několik let jako domov dětí. Od roku 1957 byl v budově zámku zřízen Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Toto zařízení působilo v objektu zámku do roku 2010 pod příspěvkovou organizací Harmonie, se sídlem v Krnově. V současné době je objekt vystěhován a předán do majetku obce Jindřichova.

Ikdyž je zámek nepřístupný, můžete nahlédnout do jeho Zámeckého parku o rozloze 4,73 ha, který byl zařazen do druhé kategorie a patří k nejcennějším a nejzachovalejším parkům v okrese Bruntál. Park byl založen Hodici ve slohu francouzském v 1. pol. 17. století. V 1. pol. 19. století byl park upraven do přírodního krajinářského slohu. Současné vynikající uspořádání parku vzniklo po úpravách provedených v roce 1870 zahradníkem Wikolou a v roce 1892 zahradníkem J. Křížkem. K nejvýznamnějším jehličnatým dřevinám parku patří podle dr. Kříže – smrk pichlavý, borovice vejmutovka, tsuga kanadská – dvoukmenný exemplář. K nejvýznamnějším listnáčům v jindřichovském parku patří dřezovec trojtrnný nebo nahokvětec kanadský

Stromy také vhodně doplňují různé sochy a sousoší, nejstarší z nich jsou plastiky dvou lvů z mramoru, instalované před průčelím (18. století). Z 1. pol. 19. století je soubor šesti váz. Byly zhotoveny z kovu ve slohu empírovém.

Mapa


Související odkazy

Ubytování v Jindřichově

Ubytování v Jindřichově

Turistika v Jindřichově

Turistika v Jindřichově

Zámek Jindřichov

Zámek Jindřichov