Říj 022019
 

Parní lokomotiva s označením U57.001 přezdívaná „Malý štokr“ v sobotu 7. září 2019 dojezdila na kolejích Osoblažské úzkokolejky. Vzhledem ke končící zákonné lhůtě způsobilosti parního kotle a stavu lokomotivy po letech v provozu bylo rozhodnuto o velké opravě lokomotivy. Ta mimo jiné vyžaduje demontáž kotle z rámu lokomotivy a opravu dalších důležitých částí. Cíl opravy je takový, že vše potřebné bude opraveno do stavu, aby lokomotiva bez větších problémů vydržela v provozu několik desítek let.

Nejdřív tendr a pak kotel

Velká oprava Malého štokra vlastně začala už v lednu 2019, kdy se dočkal téměř generální opravy tendr lokomotivy. „Tendr je ten malý vagónek za lokomotivou, kde si lokomotiva veze svou zásobu vody a uhlí. Oprava skříně i rámu byla rozsáhlá a věříme, že v provozu bez větších problémů vydrží několik desítek let,“ řekl o opravě tendru Pavel Schreier ze Slezských zemských drah.

Dokončený tendr byl uveden do provozu při tradičním zahájení sezóny na Osoblažské úzkokolejce dne 8. května. Na úhradu nákladů spojených s poměrně rozsáhlou opravou dostaly Slezské zemské dráhy dotaci z Ministerstva dopravy v rámci programu „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“ ve výši 751 000 Kč.

Následně lokomotiva „Malý štokr“ odvezla parní vlaky během letní sezóny na Osoblažské úzkokolejce, aby slavnostně svůj provoz ukončila 7. září. „S lokomotivou se přijeli rozloučit cestující i železniční nadšenci. Poté lokomotiva putovala do areálu firmy Krnovské opravny a strojírny, kde začala příprava demontáže kotle, který v příštích týdnech odcestuje na opravu do firmy SEA Kolín,“ zmiňuje proces oprav Schreier.

Na opravu přispěl kraj i dobrovolní dárci

„Za účelem snížení nákladů provedeme opravu lokomotivy tak, abychom si část prací mohli provést sami se zapojením externích odborných profesí. Konkrétně provedeme odstrojení parního kotle lokomotivy a jeho demontáž, stejně jako zpětnou montáž opraveného a revidovaného kotle a opravu některých dílčích částí vnějšího zařízení lokomotivy. Vlastní oprava a revize kotle, stejně jako oprava a revize pojezdové části lokomotivy včetně spojovacího a brzdícího ústrojí, musí být provedeny ve specializovaných a těmto pracím oprávněných dílnách,“ komentuje proces a náročnost prací Schreier.

Jelikož celkové náklady na opravu parní lokomotivy se blíží k částce 3 miliony korun, bylo rozhodnuto vyhlásit na jaře sbírku na opravu parní lokomotivy, kdy dárci mohli zasílat libovolný finanční obnos na transparentní účet. „V současné době se na transparentním účtu blížíme k částce 100 tisíc Kč a chtěli bychom tak poděkovat všem dárcům, kteří na opravu přispěli. Byli to lidé z Česka i ze zahraničí a patří jim za to velký dík. Našli se dokonce dva dárci, kteří přispěli krásnou částkou 20 000 Kč.“ Na transparentní účet zároveň byly vkládány i peníze, které turisté vhazovali do kasiček, které se nacházely v parním vlaku. „Můžeme říci, že většina cestujících během letní sezóny přispěla i tímto způsobem na opravu lokomotivy a patří jim za to velké díky“, hodnotí finanční rámec Schreier. „Kasičky byly během sezóny vybírány celkem třikrát a považte, jenom z těchto drobných příspěvků bylo vybráno bez mála 42 000 Kč“, doplňuje Schreier.

Veřejná sbírka pokračuje i nadále. Zájemci mohou stále přispět na transparentní účet č. 115-8563880247/0100 nebo do kasiček u parního vlaku. Ten do konce roku vyjede ještě dvakrát. 9. listopadu na Martinské hody do Bohušova a sezónu završí Mikulášská jízda v sobotu 30. listopadu.

Moravskoslezský kraj

Nejdůležitější z hlediska financování bylo schválení individuální dotace, o kterou Slezské zemské dráhy zažádaly u Moravskoslezského kraje. “Moravskoslezský kraj na svém zářijovém zastupitelstvu schválil naši žádost o individuální dotaci na projekt opravy parní úzkorozchodné lokomotivy ve výši 2 976 000 Kč. Díky tomu máme zajištěny finanční prostředky, které nám pokryjí většinu nákladů během samotné opravy,“ popisuje důležitý finanční mezník Schreier.

Několik fotografií z probíhající opravy

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.