Srp 042015
 

S ohledem na přetrvávající suché, teplé počasí a extrémní nárůst požárů lesních, polních a travních porostů vyhlásil Krajský úřad Moravskoslezského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území celého kraje.

Součástí je také zákaz jízd parních lokomotiv. Z tohoto důvodu budou výletní vlaky Slezských zemských drah od soboty 8.8. do odvolání vedeny historickou motorovou lokomotivou „Faur“ TU 38.001.

Taktéž speciální vlak v sobotu 15.8. na dožínky z Osoblahy do Slezských Rudoltic a zpět bude veden motorovým „Faurem“.

Děkujeme za pochopení. Způsobené komplikace nemůžeme ovlivnit a velice nás to mrzí.

Odkaz na nařízení Moravskoslezského kraje č.j. 98976/2015.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF nebo DOC.