Zelená turistická stezka KČT

 

Srdcem Osoblažska

Turistická trasa značena zelenou barvou nás zavede od turistického označníku v Pitárném přes malebnou zvlněnou krajinu okolo přírodních a kulturních památek až do Bohušova, kde je možnost ubytování, stravování a možnosti návštěvy místní romantické zříceniny.

Trasa začíná na turistickém označníku v Pitárném, kde se odděluje od modré trasy. Odtud pokračujeme dále přes celou obec, na jejím konci odbočuje doprava a mírně stoupá na kopeček. Během stoupání se Vám otevře krásný výhled na celé údolí s obcí uprostřed. Dále pokračujete po úvozové cestě až k místnímu rybníku Pitárno, kde si můžete ve stínu pod stromy odpočinout. Za rybníkem můžeme nalevo nahlédnout do místní přírodní památky Oblík, ale to už se dostáváme na začátek obce Dívčí Hrad, kde uvidíte nad sebou mohutný původně hrad s věžemi, nyní přestavěný na zámek, který je bohužel v dnešní době nepřístupný, stojí ovšem za zhlédnutí.

Pokračujeme a klikatíme se dále obcí, až přijdeme na její konec, zde prudce vystoupáme okolo místní osady Sádek a po chvílí se Vám otevřou nádherné výhledy na osoblažskou krajinu s přilehlými polskými kopečky. U turistického označníku Dubovec, na vrcholu stejnojmenného kopce se stezka přimyká k silnici druhé třídy a zvolna klesá. Po chvíli se odpojuje od cesty a po místní komunikaci za chvíli přicházíte za stálého lehkého klesání do osady Karlov. Pár domů, kolem kterých projdeme vstříc poslední obci na stezce – Bohušovu. Stále procházíte poli a loukami s krásnými výhledy do krajiny. Po chvíli se dostáváte do Bohušova. Stezka vás vede okolo místní pumpy až k informačnímu centru, kde se setkáváme s červenou trasou, která vás zavede do místního rekreačního střediska a na romantický hrad Fulštejn. V obci je také možnost nasednout do úzkorozchodného vláčku.

Pro snadnější naplánování výletů přikládáme odkaz na turistickou mapu