bývalá zastávka Ostrá Hora (dříve Dubský mlýn)

 
Jindřichov ve Slezsku
Krnov

Kliknutím na stanici získáte bližší informace


Dnes již zaniklá zastávka byla zřízena až se zavedením motorových vlaků v roce 1929 s původním označením „km 15,1“. Mezi léty 1938 – 1945 nesla německý název Eichmühle, po roce 1945 Dubský mlýn a od roku 1951 až do jejího zrušení Ostrá Hora, podle části vsi Bohušov nad lesním ostrohem. Zrušena byla v roce 1972 (v jízdní řádu platném od 28. 05. 1972 již není uvedena).

Jen citlivě zrestaurovaný mlýn a zarostlý, dodnes nezrušený železniční přejezd bývalé cesty Ostrá Hora – Dolní Povelice napovídají, že tato zastávka plnila svůj účel.