stanice Slezské Rudoltice

 
Jindřichov ve Slezsku
Krnov

Kliknutím na stanici získáte bližší informace


Stanice Slezské Rudoltice je dopravnou, kde je podle předpisu SŽDC D3 ohlašovací povinnost pro strojvedoucí. Kolejiště tvoří jedna dopravní a jedna manipulační kolej. Slezské Rudoltice jsou pomyslným středem trati (skutečný střed je před Amalínem), kde docházelo nejčastěji ke křižování vlaků. V dobách největšího provozu, např. v období řepné kampaně, zde byl dokonce výpravčí.

Budova byla do roku 2018 neobydlená a chátrala. V témže roce došlo k převodu nádražních budov podél trati, které z majetku Správy železniční dopravní cesty přešly do majetku obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha. Tato společnost využila dotace Moravskoslezského kraje a budovu komplexně zrekonstruovala. Slavnostní otevření budovy proběhlo 28. září 2018 při oslavách 120 let úzkokolejky. Dnes se zde nachází byt, dopravní místnost a čekárna sloužící zároveň jako nádražní salonek. Vedle staniční budovy se nacházelo nákladiště s dřevěným skladištěm a původním WC. Naproti budovy je dnes studna sloužící jako zdroj vody pro parní lokomotivy.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com