stanice Slezské Rudoltice

 
Jindřichov ve Slezsku
Krnov

Kliknutím na stanici získáte bližší informace


Stanice Slezské Rudoltice je dopravnou dle předpisu D3 Správy železnic. Kolejiště tvoří jedna dopravní a jedna manipulační kolej. Slezské Rudoltice jsou pomyslným středem trati (skutečný střed je před Amalínem), kde docházelo nejčastěji ke křižování vlaků. V dobách největšího provozu, např. v období řepné kampaně, zde byl dokonce výpravčí.

Výdejna jízdenek ve stanici fungovala od počátku provozu do roku 1926, kdy byla v rámci zhospodárnění provozu uzavřena. Následně byla výdejna obnovena po 2. světové válce a fungovala až do 13. 06. 2004, kdy byla v rámci změny jízdního řádu Českých drah trvale uzavřena.

Budova byla do roku 2018 neobydlená a chátrala. V témže roce došlo k převodu nádražních budov podél trati, které z majetku Správy železniční dopravní cesty (dnes Správa železnic) přešly do majetku obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha. Tato společnost využila dotace Moravskoslezského kraje a budovu komplexně zrekonstruovala. Slavnostní otevření budovy proběhlo 28. září 2018 při oslavách 120 let úzkokolejky. Dnes se zde nachází byt, dopravní místnost a čekárna sloužící zároveň jako nádražní salonek. Vedle staniční budovy se nacházelo nákladiště s dřevěným skladištěm a původním WC. Naproti budovy je dnes studna sloužící jako zdroj vody pro parní lokomotivy.