stanice Bohušov

 
Jindřichov ve Slezsku
Krnov

Kliknutím na stanici získáte bližší informace


Stanice Bohušov je dopravnou dle předpisu D3 Správy železnic. Kolejiště tvoří jedna dopravní a jedna manipulační kolej okolo nákladiště.

Stanice se od počátku provozu v roce 1898 do roku 1951 nazývala Fulštejn (něm. Füllstein).

Výdejna jízdenek ve stanici fungovala od počátku provozu do roku 1926, kdy byla v rámci zhospodárnění provozu uzavřena. Následně byla výdejna obnovena v 50. letech a fungovala až do 12. 12. 2004, kdy byla v rámci změny jízdního řádu Českých drah trvale uzavřena.

Staniční budova byla jako jedna z mála budov na trati až do převodu obydlená a udržovaná. V roce 2018 byla budova společně s ostatními staničními budovami a pozemky na úzkokolejce převedena z majetku Správy železniční dopravní cesty (dnes Správa železnic) do majetku obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha, která plánuje komplexní rekonstrukci staniční budovy, skladiště i přilehlých WC. Právě kvůli plánované rekonstrukci museli budovu opustit v roce 2019 poslední nájemci.